45. MLP – Turniej Jednego Wiersza

na zdjęciu: Dagmara Zimna laureatka XI MLP w 1988 r. oraz Maria Magdalena Pocgaj, laureatka XV MLP w 1992 r.

Turniej Jednego Wiersza w ramach 45. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego odbył się w Galerii Pod Koroną, przy ulicy Kramarskiej 3 w Poznaniu. Młodzi literaci z Koła Młodych podjęli się organizacji tego Turnieju w scenerii dzieł Jerzego Piotrowicza. Tutaj się spotykają, tutaj dyskutują o sztuce, tutaj konfrontują swoją twórczość z twórczością uznanych autorów. 

Laureatką pierwszego po dłuższej przerwie turnieju została Zuzanna Olbrych, z Koła Młodych przy naszym Oddziale w Poznaniu. Wyróżnienia otrzymali: Bartek Oliński oraz Julia Górecka i Zofia Waliszewska. Zuzanna Olbrych zamierza w przyszłym roku zadebiutować tomem poezji w serii Biblioteki ReWirów.

Przy lampce wina w magicznej scenerii polemizowali ze sobą przedstawiciele dwóch pokoleń. Aleksandra Kazimierczak doktotantka na UAM prowadziła dyskusję na temat roli współczesnej poezji.  Niewątpliwie jest to pretekst do dalszej wymiany poglądów, do której organizatorzy – młodzi poeci i naukowcy – zapraszają swoich starszych kolegów i koleżanki.  

Podczas turnieju obecny był Jerzy Beniamin Zimny.   Jury konkursu stanowili Dagmara Zimna i Patryk Nadolny. 

                                                                       

                                                                                           Zuzanna Olbrych