45. MLP w Lesznie

DOMINIK GÓRNY – Prezes Klubu Młodych Pozytywistów, SEKRETARZ ZARZĄDU Towarzystwa im. H. Cegielskiego; WICEPREZES, RZECZNIK PRASOWY Polskiej Akademii Mody; CZŁONEK-ZAŁOŻYCIEL Polskiego Klubu Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego Poznań, Woj. Wielkopolskie, Polska.  Kompozytor, poeta, członek ZLP Oddział w Poznaniu
PAWEŁ KUSZCZYŃSKI – wieloletni prezes zarządu ZLP Oddział w Poznaniu, prozaik, poeta, krytyk i recenzent. 
JERZY BENIAMIN ZIMNY –  red. naczelny ReWirów, poeta, prozaik, krytyk literacki, viceprezes zarządu ZLP Oddział w Poznaniu.
dr. ROBERT RUDIAK –  historyk literatury, poeta, krytyk literacki, prezes zarządu ZLP Oddział w Zielonej Górze.

Zapraszamy do Leszna – Biblioteka Ratuszowa godz. 11 00