Elżbieta Tylenda w Słów-miarce

 

W oczekiwaniu na Listopad

     W melancholijnym nastroju, odbyła się IX edycja programu ,,Słów-miarka”. Bohaterami jej byli: poetka, Elżbieta Tylenda oraz inż. mechanik, Ludwik Królas. Sympatyków, przybyłych do sali poznańskiego NOT, powitał Prezes SIMP, Jacek Mańczak a program prowadził Stanisław Chutkowski. Jego pierwszym gościem był dr inż. mechanik Ludwik Królas, z którym prowadził rozmowę o życiu osobistym i jego zainteresowaniach, zadawał również pytania, dotyczące drogi zawodowej, jej problemów i osiągnięć. 

     Ludwik Królas urodził się w Krakowie, tam ukończył szkołę średnią, studiował  na Akademii Górniczo- Hutniczej na Wydziale Odlewnictwa i został inżynierem odlewnikiem, specjalistą od systemów zarządzania, pracował w Odlewni Staliwa w Sosnowcu, następnie przeniósł się do Poznania i tu założył rodzinę. Pogłębiał wiedzę z zakresu wdrażania systemu zarządzania jakością, ukończył studia doktoranckie i z ramienia ministerstwa, wprowadzał ten system w przedsiębiorstwach. Obecnie jest Prezesem Ośrodka Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMOTEST Sp.K., zajmującej się zgodnościami systemu z normami ISO i nadal prowadzi konsultacje dotyczące jego wdrażania. Ma dwóch synów, którzy idąc śladami ojca, ukończyli studia wyższe o kierunku technicznym. Miłośnik rodzinnego spędzania czasu w zaciszu leśnego zakątka na własnej działce. Spełniony życiowo o ogromnej wiedzy, którą przekazuje jednemu ze swoich synów, ma również satysfakcję, że dzięki tej wiedzy, uchronił wiele zakładów przed likwidacją.

     W drugiej części programu poznaliśmy twórczość i życie poznańskiej poetki, Elżbiety Tylendy.

Jej rodzice  po wojnie, opuścili Warszawę i przenieśli się do Malborka, gdzie się urodziła.  W tym mieście przebiegalo jej dzieciństwo, młodość i szkolne lata. Z wykształcenia pedagog, socjoterapeutka, animatorka  kultury. Z racji wojskowego zawodu męża, często zmieniała miejsca pobytu, zanim osiedli na stałe w Darłowie. Tam, znaleźli azyl w Zielonej Dolinie, gdzie poetka tworzyła swoją poezję. Do Zielonej Doliny przyjeżdżali każdego roku poeci z całej Polski, tam odbywały się konkursy poetyckie, a w Darłowie ogólnopolski konkurs poetycki „O Trzos Króła Eryka” . Jurorami tego konkursu byli wybitni polscy poeci – m. in.  Bohdan Zadura, Karol Maliszewski, Andrzej Sosnowski, Krzysztof Kuczkowski, Maciej Melecki, Lech Jakób, oraz Jerzy Beniamn Zimny, i Paweł Kuszczyński. 

     Jej osiągnięcia literackie są znaczące, począwszy od debiutu, który był nagrodą w konkursie poetyckim im. S. Różewicza, na który wpłynęło 280 prac, tom „Kolekcja” zdobył I nagrodę a głównym jurorem był Bohdan Zadura.  Potem w odstępie dwóch lat, publikowała kolejne tomy poezji w tym, tom niezwykły pt. „Kamienie i bursztyny”, okrzyknięty na portalu literackim; „tomem roku”. W drugiej dekadzie nowego wieku pojawiają się publikacje w czasopismach literackich i almanachach, poetka wydała dotąd sześć tomów wierszyKolekcja, Dzień Traszki, Kamienie i bursztyny, Zanim obłożą nas lodem, Szneki z glancem  oraz Księga dusz wędrujących. Pisze o przemijaniu, czerpie z  Biblii, rozważa nad zjawiskami metafizycznymi, pochyla się nad ludzkim cierpieniem. jest mistrzynią metafory sytuacyjnej, ociera się o tajemnice kosmosu, potrafi pojednać idee Kartezjusza z ideą Ginsberga. Nie ma swojego mistrza pióra, na nikim się nie wzoruje, twierdzi że poezja jest sztuką osobistą, dlatego tak wielu poetów trafia na Parnas.                                   

Zasłużona dla kultury polskiej, odznaczona Złotym Medalem Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz wyróżniona nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy społecznej i socjoterapeutycznej, na rzecz dzieci i młodzieży i rodzin potrzebujących wsparcia.   

     Wieczór wypełniony słowem, czytaniem wierszy, piosenkami w wykonaniu Tomka Bateńczuka, a także atmosferą wsłuchiwania się w prowadzone dialogi. Bohaterowie wieczoru zostali wyróżnieni pamiątkowym dyplomem i upominkiem – tradycyjną taśmową miarką. Spotkanie stanowi ,,małą cegiełką” w oczekiwaniu na wielkie wydarzenia, jakim jest Międzynarodowy Listopad Poetycki, oraz dla inż. mechaników ,,50 lecie Koła Seniorów, przy Oddziale SIMP w Poznaniu.

 Stanisław Chutkowski, Poznań 27. 10. 2022 r.