Promocja wydawnictw 45. MLP – Biblioteka Publiczna im. H. Święcickiego w ŚREMIE

                                           

                               STOKROTKI NA ZGLISZCZACH w Bibliotece Publicznej w Śremie

W czwartek 27 października 2022 w gościnnych murach Biblioteki Publicznej im. Heliodora Święcickiego odbyła się prezentacja książek, wydanych przez poznański oddział Związku Literatów Polskich na 45. Międzynarodowy Listopad Poetycki. Były to „Generacje” – eseje, recenzje i szkice literackie (praca zbiorowa pod redakcją Anny Andrych i Marii Magdaleny Pocgaj), Jerzego Beniamina Zimnego – „W Nurcie odNOWY”, oraz antologia wierszy o Ukrainie „Stokrotki na zgliszczach” pod redakcją Kaliny Izabeli Zioła.
W antologii zamieszczone są wiersze zarówno poetów polskich, jak i twórców zagranicznych w tłumaczeniu Kaliny Izabeli Zioła. Antologia powstała z inicjatywy prezesa Zarządu  ZLP oddział w Poznaniu, Zbigniewa Gordzieja, a finansowana była przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu „Goście Radziwiłłów”. Wiersze poetów zagranicznych zamieszczonych w „Stokrotkach na zgliszczach” czytały Maria Magdalena Pocgaj i Kalina Izabela Zioła.
Oprawę muzyczną wyczarował swoim śpiewem i grą na harfie celtyckiej Michał Zator. Obecni na sali Burmistrz Śremu Adam Lewandowski i poetka Sławomira Sobkowska – Marczyńska przeczytali swoje wiersze z antologii.
Podczas tego spotkania odbyła się również prezentacja poezji ukraińskiej w ramach XV. Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Wiersze ukraińskich twórców przeczytali: po ukraińsku Andrii Kinrdeachuk, po polsku Kalina Izabela Zioła, która te wiersze również przetłumaczyła.

Po zakończeniu części oficjalnej pani dyrektor Biblioteki, Anna Laska Szmyt zaprosiła zebranych na słodki poczęstunek. Przy kawie można było podzielić się wrażeniami, więc długo jeszcze toczyły się rozmowy kuluarowe.
Władzom miasta Śrem i Bibliotece Publicznej im. Heliodora Święcickiego należą się ogromne podziękowania za tak piękne przygotowanie imprezy.

Spotkanie „Stokrotki na zgliszczach” odbyło się w ramach 45. Międzynarodowego Listopada poetyckiego.