Wydawnictwa 45. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego /2/

/…/ Pierwszy almanach w całości poświęcony był bohaterom spotkań przy kominku. A że zapraszano najlepszych, więc inaczej być nie mogło. W następnym (drugim z kolei) almanachu na dwudziestą rocznicę, nazwiska zamieszczone w nim świadczą o członkowskim charakterze Klubu. Spotkania literackie przy kominku nie mogły się odbywać w takiej formie jak dotychczas, były jeszcze tzw. „odpryski” złotej dekady – mam na uwadze spotkania autorskie Andrzeja Haegenbartha, Haliny Ozgi-Michalskiej, Stanisława Neumerta i Jerzego Beniamina Zimnego wraz z Janem Krzysztofem Adamkiewiczem. Spotkanie to recenzował Marek Obarski, a prowadził Jerzy Grupiński. Członkowie Klubu, którzy wstąpili w dziewiątej dekadzie, prezentowali swoje wiersze na forum Klubu, ale poziom ich wierszy pozostawiał wiele do życzenia.  Już wtedy można było zaryzykować stwierdzenie, że Klub powoli stawał się klubem otwartym, każdy kto miał inklinacje do pisania, mógł wstąpić do grona członków. Niemniej jednak, sito merytoryczne istniało, czego skutecznym instrumentem było organizowane konkursy poetyckie. Mniejszej i większej rangi. Wydawnictwo Poznańskie w 1981 r. wydało Almanach młodej poezji wielkopolskiej pt. Którzy pamiętali słońce, wyboru dokonała Ewa Najwer  i napisała przedmowę. Almanach był przeglądem wielkopolskiego środowiska poetyckiego, o czym świadczą późniejsze losy artystyczne młodych twórców. Warto wymienić wszystkich autorów tego tomu: Piotr Bagiński, Grażyna Banaszkiewicz, Leszek Bartkowiak, Hanna Bylińska, Wojciech Gawłowski, Krzysztof Gołębiewski, Rafał Grupiński, Hanna Kacewicz-Sygidus, Jan Kasper, Barbara Kęcińska, Marek Kośmider, Krzysztof Kuczkowski, Stanisława Łowińska, Stanisław Leon Machowiak, Włodzimierz Krzysztof Marczewski, Aldona Narkiewicz, Halina Ozga-Michalska, Mariusz Rosiak, Stefan Rusin, Andrzej Sikorski, Teresa Sfora-Radziszewska, Lech Stefaniak, Emilia Waśniowska, Jerzy Beniamin Zimny, Tadeusz Żukowski.
Czas pokazał, gdzie obecnie znajdują się autorzy tego almanachu. Jedni zaszli bardzo daleko i dzisiaj znajdują się na świeczniku społeczności literackiej. Krzysztof Kuczkowski od lat współredaguje „Topos”, opiniotwórcze pismo literackie, Jan Kasper ma za sobą spektakle teatralne w plenerach Wągrowca, Grażyna Banaszkiewicz pracowała w „Teleskopie”, redagowała tam blok kultury. Barbara Kęcińska to eseistka, poetka i redaktorka „Protokołu Kulturalnego”, Mariusz Rosiak bardzo szybko zaistniał jako jeden z najlepszych znawców sztuki współczesnej, marszand, założyciel „GAZETY MALARZY I POETÓW”, otworzył  w Poznaniu galerię sztuki, zgromadził największą w Polsce kolekcję polskiego abstrakcjonizmu. Był na ambitnej drodze zorganizowania DOMU SZTUKI, śmierć przerwała ten piękny i bogaty życiorys artysty. Andrzej Sikorski, jeden z wyróżniających się poetów polskich, archeolog, animator kultury, prowadzi spotkania autorskie i publikuje swoją poezję. Związany z Babińskim i Różańskim, często widywany przeze mnie w okolicach górczyńskiej pętli tramwajowej. Bacznie przyglądałem się jego osiągnięciom literackim. Tworzył poezję zbliżoną do tego, co tworzył Marek Obarski. Ma jednak własną, rozpoznawalną dykcję i bez przerwy ją doskonali.  /…/ 

Jerzy Beniamin Zimny W Nurcie Odnowy – Wydawca: Biblioteka ReWirów, ZLP Oddział w Poznaniu, 2022