Informacja

 

    Redakcja kwartalnika ReWiry informuje, że nakłady pisma (1 i 2 numer) zostały wyczerpane.
Wersja elektroniczna w PDF będzie dostępna począwszy od 8 maja 2021 r., a więc po upływie roku
od papierowego wydania poszczególnych numerów.

Redakcja