Małgorzata Płoszewska

Urodzona w Płocku, od 1985 r. mieszka w Niemczech.

Nauczycielka, pedagog teatralny, animator kulturalny, tłumacz polskiego języka migowego, ekonomistka. Wiele lat pisała dla „Tygodnika Płockiego” reportaże z Niemiec. Obecnie jest przede wszystkim poetką, inicjatorką projektów kulturalnych, autorką przekładów literackich na język polski i niemiecki, dokumentalistką, edytorką.

Do 2021 r. dokonała przekładu i opublikowała lirykę i prozę przeszło 100 niemieckich i polskich twórców. Między 2010 a 2021 r. ukazało się 85 dwu, trzy i czterojęzycznych pozycji książkowych z liryką i prozą; w tym jedna z jednym wierszem w 44 językach.

Jest autorką 10 publikacji indywidualnych (poezja i proza); ostatnio: „Utkani z milczenia ▪ Aus Schweigen gewebt ▪ iterum“, (PL-D) Liryka, „Tryptyk o pustce ▪ Ein Triptychon über die Leere ▪ iterum“, (PL-D) proza. Publikuje w licznych polskich, niemieckich i austriackich antologiach, także w pismach literackich.  

Członkostwo:

Związek Literatów Polskich (od 2002 r.)

Verband deutscher Schriftsteller (Związek Literatów Niemieckich; od 2003 r.) Europäische Autorenvereinigung „Die Kogge”(Europejskie Zrzeszenie Autorów „KOGA” od 2001 r.; od 2012 r. członek Prezydium.) [od 2008 r. – organizacja Forum Literackiego KOGI w klasztorze cystersów w Himmerod/Nadrenia Palatynat, D]

Międzynarodowa Grupa Poetycka QuadArt (od 2008 r.)

Gdańska Grupa Autorów Haiku (od 2005 r.)

Gdański Klub Poetów (od 2015 r.)

Exil-P.E.N. Sektion deutschsprachiger Länder (Emigracyjny P.E.N. sekcja krajów niemieckojęzycznych od 2018 r.)

Nagrody, nominacje:

1978, Zgorzelec, nagroda za grę aktorską na Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora (OSATJA) za monodram „Spirala” według książki Anne Philipe pod tym samym tytułem.

1981, Toruń, nagroda za pracę pedagogiczną na Festiwalu Małych Form Teatralnych Spółdzielni Mieszkaniowych

1998, Wąglany, III. Nagroda w Międzynarodowym Konkursie Poezji

2002, 2003, nominowana do Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury

2006, Berlin, nagroda promująca przyznana Małgorzacie Płoszewskiej i Berndowi Kebelmannowi przez DBHW (Niemiecką Akcję Pomocy Niewidomym) w Duisburgu za pracę przy projekcie „Lyrikbrücken“ („Liryczne mosty“)

Witamy w naszym gronie, życzymy dalszych sukcesów  w działalności artystycznej i literackiej. 

Prezes Zarządu,  Zbigniew Gordziej