Rok 2021

ZDROWIA, SPOKOJU, POMYŚLNOŚCI!

I TWÓRCZEJ MOCY.
____________

ADAM ASNYK
 
Na Nowy Rok
 
Słyszycie! Północ już bije,
Rok stary w mgły się rozwiewa,
Jak sen przepada…
Krzyczmy: Rok nowy niech żyje!
I rwijmy z przyszłości drzewa
Owoc, co wiecznie dojrzewa,
A nie opada.