Złota odznaka dla Heleny Gordziej

(Marek Wawrzkiewicz, Zbigniew Gordziej, Helena Gordziej)

Marek Wawrzkiewicz – prezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich 
w dniu 6 listopada 2021 r. odwiedził Helenę Gordziej w jej mieszkaniu. 

Znamienita poznańska poetka nie mogła być obecną na Inauguracji 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, która odbyła się 5 listopada w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Za wybitne zasługi  dla Związku Literatów Polskich
Prezes Marek Wawrzkiewicz uhonorował Helenę Gordziej
Złotą Odznaką Honorową ZLP.

                                                       (otwórz)

Zarząd, członkowie Poznańskiego Oddziału ZLP
składają serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

oprac: Anna Andrych