Komunikat

        Z przykrością informujemy, że organizator i realizator programu poetyckiego „Żywiąc Słowo” – Teatr Scena na Piętrze – 26 października 2020 roku o godz. 18.50, czyli w czasie wcześniej zapowiedzianej emisji na YouTube pierwszego odcinka, powiadomił telefonicznie, że z przyczyn technicznych nie może on być wyemitowany w ustalonym terminie.

Zarząd poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich powiadomi o nowym terminie emisji niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji od organizatora.

 

admin