Komunikat – 37. Konkurs im. Kazimiery Iłłakowiczówny

Komunikat Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu dotyczący Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny na debiut poetycki 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 listopada 2021 r podczas inauguracji 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu.

Organizatorzy Konkursu informują, że z uwagi na ograniczenia związane z pandemią, drugi raz zmuszeni zostali do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu, z miesiąca maja na listopad.

Kapituła Konkursu.