Maksymilian Bart-Kozłowski wyróżniony w Konkursie Literackim im. Romana Wilkanowicza w 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

W 100. rocznicę Powstania Wielkopolskiego Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 zorganizowało Konkurs Literacki im. Romana Wilkanowicza, nazywanego bardem tego zwycięskiego zrywu.

Jury konkursu w składzie:

  1. Paweł Kuszczyński – przewodniczący Jury, prezes Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich,

  2. Magdalena Lipińska – sekretarz Jury, polonistka, TPPW,

  3. Jerzy Beniamin Zimny – członek Jury, wiceprezes Poznańskiego Oddziału ZLP,

  4. Katarzyna Sołtysiak – członek Jury, dyrektor szkoły, ZG TPPW

dokonało oceny nadesłanych prac i wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach:
powieść, opowiadanie, wiersz.
W tej ostatniej kategorii obok przyznanej nagrody wyróżniono 6 osób. Maksymilian Bart-Kozłowski, członek naszego oddziału został zauważony przez jury i uhonorowany wyróżnieniem za sprawą wierszy:

Kantata wolności

Wielkopolanie synowie Lecha
Wolność łaskawa Pani
uznaje tylko tych co walczą
o jej rękę

Cień Bismarcka
zaciemnia pola
Nie ma miejsca
na budowę domu

Kantatę wolności
ogłosił Paderewski
Ten staje się wolnym
kto walczy

Zapalono wici nasz słowiański apel
jednoczący wszystkich w jeden szereg
dający pewność zwycięstwa
Skowronek wbił się wysoko w niebo
śpiewając piosnkę męstwa

 

Epos powstańczy

                             Józefowi Owczarskiemu

Wróg ucieka myli drogi
nie zna dróg bo to nie Bawaria
Powstaniec zna ścieżki
nawet w lesie
gdyż to jego kraj

Nic tu nie jest obce
las i rzeka i pole
przynależne do Lecha

Boże prawo tak stanowi
szabla Owczarskiego
przymierze z Bogiem podwoi
znakiem tęczy
że niewoli już nie będzie

 

Apel Prezydenta Wilsona

Oddajmy co polskie
Polakom

Oddajmy flisakom Wisłę
co tratwy spławiają do morza
oddajmy Lechitom wielowiekowe dęby
co szumią piastowską mową

Pozwólmy skowronkom śpiewać
wysoko nad każdym oraczem
co ziemie kroi
jak bochen chleba

Oddajmy co polskie
Polakom
Niechaj polska ziemia
ma swojego właściciela

oprac.: admin

zdjęcie: archiwum ZLP OP

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz