Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimiery Iłłakowiczówny Na Najlepszy Debiut Książkowy Roku 2018

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza

Konkurs im. Kazimiery Iłłakowiczówny O Nagrodę Za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2018.

Konkurs od ponad 40 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami.
Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji, zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.
Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny. Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich. Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

Serdecznie zapraszamy

wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby reprezentujące instytucje kulturalne i media o charakterze literackim

do nadsyłania zauważonych, interesujących debiutów poetyckich – książek, wydanych w 2018 roku.

Regulamin konkursu

Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze,
osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.

Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2018 roku,
należy wysłać na adres Organizatora Konkursu
w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.

Termin nadsyłania tomów poetyckich – 31.03.2019.
(decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłanie książek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi deklarację,
że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki
noszącej cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).

Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi w II kwartale 2019r..

Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie i miejscu wręczenia Nagrody.

Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane na witrynie
poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – www.zlp.poznan.pl

Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

Organizator Konkursu:

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
ul. Piekary 17 / 907
61-823 Poznań

Książki na konkurs należy nadsyłać:
Adres
Jerzy Beniamin Zimny
ul. Worcella 9
61-419 Poznań

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz