PRZYPOMNIENIE: DO 31GRUDNIA 2017 – DEBIUT ROKU

 

NAGRODA im. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZY KSIĄŻKOWY DEBIUT ROKU 2017

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza

Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2017.

Konkurs od ponad 40 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami.
Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji ,
zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.
Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny.
Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich.
Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

Serdecznie zapraszamy

wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze,
osoby reprezentujące instytucje kulturalne i media o charakterze literackim

do nadsyłania
zauważonych, interesujących debiutów poetyckich – książek, wydanych w 2017 roku.


Regulamin konkursu


• Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze,
osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.

• Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2017 roku,
należy wysłać na adres Organizatora Konkursu
w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.

• Termin nadsyłania tomów poetyckich – 31.12.2017.
(decyduje data stempla pocztowego).

• Nadesłanie książek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi deklarację,
że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki
noszącej cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).

• Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

• Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi w I kwartale 2018.

• Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie i miejscu wręczenia Nagrody.

• Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane na witrynie
poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – www.zlp.poznan.pl

• Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.

Adres Organizatora Konkursu:

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
ul. Piekary 17 / 907
61-823 Poznań

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz