Ósmy numer ReWirów

W 8 numerze ReWirów

Wiersze laureatów 37. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny: Marcina Czerwińskiego, Joanny Bociąg i Filipa Matwiejczuka. Wiersze Rudego Alfonso Gomeza Rivasa, gwatemalskiego poety w przekładzie Kaliny Izabeli Zioły. Dariusz Pawlicki publikuje szkic pt. Góra milczenia, Rafał Różewicz w szkicu pt. Komu śni się Marcin Czerwiński, a Karol Samsel dokonał oceny debiutu Filipa Matwiejczuka. Czesław Mirosław Szczepaniak opublikował trzeci odcinek szkicu pt. Spód Poznania. Waldemar Smaszcz, w eseju pt. „Słowik litewski” nad Wartą, dokonał oceny twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny. Anna Andrych o „Cichociemnym” Przemysławie Bystrzyckim, to już trzeci odcinek szkicu. Zofia Grabowska-Andrijew przywraca pamięć o Tadeuszu Siejaku. Powraca także do Bohumila Hrabala w recenzji pt. Bezcenne rupiecie. Paweł Kuszczyński zajął się twórczością Eustachego Rylskiego, a Robert Rudiak propaguje, Przepis na wieczną młodość. Jak zawsze felietony, Zbigniewa Gordzieja i Michała Piętniewicza.