Anna Andrych

Anna Andrych – debiut w 1985 roku. Autorka siedmiu tomów poetyckich w tym „Do dna” – książką roku na XIX MLP w Poznaniu. Wiersze zamieszczo­ne w kilkudziesięciu almanachach, antologiach, również tłumaczone na języki obce. Nagrody, wyróżnienia w ponad stu konkursach literackich. Były współ­redaktor pism regionalnych. Animator i Zasłużony Działacz Kultury. Współza­łożycielka KL „Topola” przy MDK w Zduńskiej Woli. Współpracuje ze Stowa­rzyszeniem Autorów ZAiKS. Sekretarz Zarządu Poznańskiego Oddziału ZLP. Członek Sądu Koleżeńskiego przy ZG ZLP.