Krystyna Grys

Grys Krystyna

Urodziła się i mieszka w Lesznie. Wykształcenie średnie. Trzydzieści lat zajmowała się krawiectwem. Pisać zaczęła w 1992 roku. W 1993 roku debiutowała fraszkami i wierszami w „Wiadomościach Kościańskich”, z którą to gazetą współpracowała przez sześć lat. W latach 1994 do 1998 roku współpracowała również z „Gazetą Poznańską” oddział w Lesznie. Pierwszy tomik „W oczach lustra” ukazał się w 1996 r. Następne ukazały się: „Fraszki spod paszki” (1997 r.), „Po drabinie gwiazd” (1998 r.), „Za progiem cienia” (1999 r.), „Osaczone uczucia” (2001 r.), „Maski czasu” (2002 r.), limeryki: „Jazda na sto dwa” (2003 r.), fraszki: „Uśmiech na co dzień” (2004 r.), wierszyki dla dzieci: „W zwierzęcym raju” (2005 r.). Kolejne tomiki: „Partytura ciszy” (2006 r.), „Oswojone okolice” (2006 r.), wierszyki dla dzieci pt. „Zwierzaki z mojej paki” (maj 2007), „Parada zwierząt” (grudzień 2008). Wiersze były drukowane w wielu Almanachach. Tłumaczone na język niemiecki.Była laureatką kilku Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich: w Warszawie, Bielsku-Białej, Kaliszu, Środzie Wlkp., w Lesznie.

W 2004 r. za twórczość i działalność w dziedzinie kultury otrzymała nagrodę Prezydenta miasta Leszna.Jest członkiem Związku Literatów Polskich w Poznaniu, wiceprezesem Stowarzyszenia „Kontakty” przy Teatrze Małych Form w Lesznie, członkiem Leszczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Lesznie.Odbywa liczne spotkania: w szkołach podstawowych, liceach, przedszkolach, w bibliotekach, u seniorów, a także w Jednostce Wojskowej i w Areszcie Śledczym w Lesznie.