Zofia Grabowska – Andrijew

Grabowska Andrijew Zofia

Filolog, polonistka, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, obecnie emerytka.
Przez cały czas pracy zawodowej jako polonistka w szkołach średnich. potem dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile publikowała swe doświadczenia i przemyślenia.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu edukacji w ogólnopolskiej prasie specjalistycznej a także wydawnictwa zwartego o charakterze historycznym opartego o źródła Zofia Grabowska – Andrijew, Związek Nauczycielstwa Polskiego na Ziemi Chodzieskiej w latach 1935 – 2005, ZO ZNP w Chodzieży, Chodzież 2005, s. 94, ISBN 83-923242-0-X

Z wielu posiadanych odznaczeń najbardziej ceni Odznakę Tysiąclecia Państwa Polskiego, Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Zasłużony Działacz Kultury, Medal Za Wybitne Osiągnięcia W Zakresie Postępu Pedagogicznego i Odznakę Honorowa) „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego…

Jako poetka debiutowała późno. W prasie w 2002 roku zestawem wierszy „Pory miłości” wysłanym na konkurs poezji o tematyce miłosnej, bo zajął pierwsze miejsce. W 2004 roku, po kolejnym wyróżnieniu w ogólnopolskim konkursie zdecydowała się na wydanie debiutanckiego tomiku „POMIĘDZY”, który ukazał się w 2005 r. w Poznaniu. Laureatka kilkunastu konkursów ogólnopolskich. Publikuje w „Akancie”. w „Spojrzeniu”, „Najprościej”. Jej wiersze znajdują się także w antologii wierszy o Poznańskim Czerwcu ‘56 „Czarny czwartek”, antologii wierszy o ojcu „On też jest tylko jeden” i wielu pokonkursowych almanachach.

Spośród kilkunastu nagród ceni sobie głównie nominację i wyróżnienie uzyskane w II ogólnopolskim konkursie poetyckim im. Wacława Iwaniuka na tom wierszy do druku, drugą nagrodę w XIX OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM im. JANA KRZEWNIAKA, II nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim o Statuetkę „Laur Łyny” ogłoszonym przez Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne oraz Prezydenta Miasta Olsztyna z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii, także nagrodę za pierwsze miejsce w kategorii opowiadanie w warszawskim Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla uczczenia 70-ej rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej…Ostatnio uzyskała trzecią nagrodę w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida, a Kapituła XXXVI Międzynarodowego Listopada Poetyckiego nominowała tom „Niby nic” jako jeden z pięciu do tytułu najlepszej poetyckiej książki 2013 roku i przyznała mu wyróżnienie.

Dotąd ukazały się trzy tomy jej wierszy:
1. Zofia Grabowska – Andrijew, Pomiędzy, Rebis, Poznań 2005, s. 54, ISBN 83-7301-738-0
2. Zofia Grabowska – Andrijew, Twarzą w twarz. Sonety, Rebis, Poznań 2009, s. 60, ISBN 978-83-7510-408-0
3. Zofia Grabowska – Andrijew, Niby nic, Rebis, Poznań 2013, s. 75, ISBN978-83-7818-449-2

 

zofiagandrijew@wp.pl