Inauguracja 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – część II

Po uroczystym wręczeniu medali i odnaczeń

Wiceprezes Poznańskiego Oddziału ZLP Jerzy Beniamin Zimny ogłosił  werdykt jury 37. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny na Książkowy Debiut Roku. Najlepszym debiutem okazał się tom „Miniaturzyści esperanto” Marcina Czerwińskiego.
Laudację napisał Rafał Różewicz (zamieszczona na naszej stronie internetowej kilka dni temu).

Po odczytaniu werdyktu jury przez Jerzego Beniamina Zimnego, dr hab. Karol Samsel wygłosił laudację jednego z tomów poetyckich dwojga wyróżnionych poetów  – „Różaglon” Filipa Matwiejczuka.


________________________________

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego Zbigniew Gordziej przekazał decyzję o przyznaniu w roku 2021 Nagrody Zarządu Poznańskiego Oddziału ZLP Za Całokształt Twórczości. Nagrodzono  Helenę Gordziej, autorkę pięćdziesięciu książek poetyckich i prozatorskich, wieloletniego sekretarza Zarządu Poznańskiego Oddziału ZLP, poetkę cenioną, naszą nestorkę, którą wszyscy darzymy szacunkiem i serdecznością.

Laudację wygłosiła Maria Magdalena Pocgaj.

Statuetkę autorstwa cenionego poznańskiego artysty rzeźbiarza Kazimierza Rafalika wraz z okolicznościowym dyplomem przedstawicielka Zarządu Maria Magdalena Pocgaj wręczyła uhonorowanej poetce w jej domu.


__________________________________

 

Podniosłą i ważną dla członków naszego oddziału chwilą było ogłoszenie
i prezentacja Mecenasa 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.
Zarząd Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu uhonorował 
Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzatę Osuch
i Starostę Powiatu Wągrowieckiego Tomasza Kranca.

 

Statuetka PRIMATUS trafiła do tych, którzy obdarzyli Poznański Oddział ZLP wspaniałą, efektywnie zorganizowaną współpracą, a także dofinansowaniem – umożliwiło ono ukazanie się drukiem jednego z naszych ubiegłorocznych wydawnictw.

 

W roku bieżącym 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki gościł po raz drugi na Ziemi Wągrowieckiej liczną grupą poetów, których oczekiwano w bibliotekach i szkołach kilku miejscowości powiatu.

Małgorzata Osuch – Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego i Tomasz Kranc – Starosta Powiatu Wągrowieckiego złożyli na ręce Zbigniewa Gordzieja – prezesa Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu oraz Anny Andrych – sekretarza tego Zarządu, podziękowanie za współpracę, pomoc przy organizacji przedsięwzięć.

 

 

 

 

____________________________________

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 44. MLP Zbigniew Gordziej ogłosił wyczekiwany werdykt jury Konkursu o Nagrodę 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego. Otrzymał ją Sebastian Brejnak za tom poezji „Filo”.
Laudację wygłosił Andrzej Walter.

Jury: Rafał Gawin, Andrzej Walter, Zbigniew Gordziej.
Ze statuetką: Laureat Sebastian Brejnak

___________________________________

 

Anna Andrych
zdjęcia: Aldona Dzielicka