KOGGE-Literaturforum Himmerod 2022

Europäische Autorenvereinigung „DIE KOGGE” e.V.

Kronika Europejskiego Zrzeszenia Autorów „KOGA” t.z.*

Myśl przewodnia KOGI to wymiana literacka ponad granicami Europy.

1924 r.

DIE KOGGE powstaje w Bremie jako „Krąg przyjaciół dolnoniemieckich pisarzy”. W jej skład wchodzą m.in. Ludwig Bäte, Hans Leip, Wilhelm Scharrelmann, Hans Franck, Manfred Hausmann, August Hinrichs, Hans Friedrich Blunck.

1933-1945

Reżim nazistowski wymusza zjednoczenie wszystkich stowarzyszeń pisarzy w Izbie Pisarzy Rzeszy (RSK) podlegającej Goebbelsowi.

Po uchwale Zgromadzenia KOGA rozwiązuje się w 1934 roku.

1953 r.

KOGA zawiązuje się ponownie w hanzeatyckim mieście Minden.

Po raz pierwszy członkami stają się autorzy z Holandii, Belgii.

1964 r.

Zwiększone członkostwo autorów z innych krajów prowadzi do zmiany nazwy KOGI na „Zrzeszenie Autorów Europy Zachodniej”.

1971 r.

Powstaje Forum Literackie KOGI w klasztorze cystersów w Himmerod, założone przez Inge Meidinger-Geise, długoletnią przewodniczącą i ojca Stephana, członka KOGI. Członkowie KOGI i zaprzyjaźnieni literaci spotykają się każdego roku, by prezentować swoją twórczość literacką (także translatorską).

1973 r.

Wielu autorów z innych krajów europejskich (Bułgaria, Włochy, Austria, Polska, Rumunia, Szwajcaria, Węgry, Szwecja, Rosja) zasila szeregi członków KOGI, co prowadzi do zmiany nazwy na „Europejskie Zrzeszenie Autorów KOGA t.z.” z siedzibą w Minden/Westfalia.

od 2016 r.

Po skróceniu dofinansowania z miasta Minden, doroczne Zjazdy KOGI odbywają się w Stein/k. Norynbergii, przy Akademii Faber-Castell oraz sporadycznie w Minden.

W 2023 r. KOGA będzie obchodziła 70-lecie ponownego założenia, a w 2024 r. 100-lecie pierwszego zawiązania się Zrzeszenia.

Od wielu lat Europejskie Zrzeszenie Autorów „KOGA” t.z. przedstawia w swoich opracowaniach twórczość autorów Gdańskiego Klubu Poetów, m.in. Małgorzaty Płoszewskiej (ZLP Oddział w Poznaniu), Piotra Szczepańskiego, Gabrieli Szubstarskiej (ZLP Oddział w Poznaniu), Zbigniewa Trzebiatowskiego, Sławomira Jerzego Ambroziaka (ZLP Oddział w Poznaniu) oraz twórczość Jerzego Beniamina Zimnego (ZLP Oddział w Poznaniu).

Ponadto „KOGA” przedstawia szerszą działalność GKP, m.in. Oliwskie Dni Poezji, „Poetyckie Pranie”, Majowy Konkurs Poetycki „Podziel się wierszem” im. Piotra Szczepańskiego.

* t.z. – towarzystwo zarejestrowane