Ocalić od zapomnienia

             W dniu 23 sierpnia 1931 roku urodził się Ryszard Maria Danecki, poeta, prozaik, autor librett do oper kameralnych, tłumacz poezji angielskiej, rosyjskiej i niemieckiej.

W czasie wojny był członkiem Szarych Szeregów. Za udział w walkach o wyzwolenie Poznania otrzymał medal i odznaczenie bojowe Weterana 8 Gwardyjskiej Armii. Od 1945 roku należał do 21 PDH im. T. Rejtana – z niej właśnie wyodrębnił się Harcerski Chór Chłopięcy Miniaturka Jerzego Kurczewskiego, w którym śpiewał i był II dyrygentem. Uczył się w Konserwatorium Muzycznym. Maturę w I Liceum im. K. Marcinkowskiego zdał z wyróżnieniem i podjął pięcioletnie studia w Instytucie Literackim im. Gorkiego w Moskwie. Po studiach został publicystą kultury i krytykiem teatralnym.

Pływał jako rybak w Kaspijskiej Flocie: jego portem macierzystym był Derbent w Dagestanie. Oprócz podróży literackich po krajach Europy wędrował także po Azji Środkowej i Kaukazie.

 Przez 40 lat pracował jako publicysta kultury i krytyk teatralny w prasie poznańskiej: w Gazecie   Poznańskiej, Tygodniku Zachodnim (był jego współzałożycielem), Ekspresie Poznańskim.

W roku 1952 zadebiutował w Głosie Wielkopolskim poematem o Poznaniu. Był współzałożycielem Grupy Poetyckiej Wierzbak, współorganizatorem ogólnopolskich Poznańskich Listopadów Poetyckich, związał się twórczo z kabaretem Żółtodziób, sceną operową Pro Musica i Piwnicą Jazzową Browar.

Pierwszy zbiór jego wierszy Czarny sześcian ciszy ukazał się w roku 1958. Jest autorem kilkudziesięciu książek poezji i prozy, utworów scenicznych, librett oper kameralnych i kantat, przekładów poezji z niemieckiego, rosyjskiego i angielskiego. Jego wiersze przetłumaczono na ponad 37 języków – w tym na liczne pozaeuropejskie.

Najbardziej znane jego książki to wznawiany zbiór liryków miłosnych oraz nagrodzona powieść “Kropla oceanu”, zbiór opowiadań “112 Godzin szczęścia” i powieść dla młodzieży “Szaraneria”. Opublikował jedyną wielkopolską trylogię poetycką, na którą składają się tomy: “Poemat Piastowski”, “Tobie, Poznaniu, ten srebrny liść”, i “Wielkopolski Herbarz Poetycki”. W roku 2006 ukazał się tom “Z tarczy słonecznej wypadają włócznie złote”.

Po przejściu na emeryturę nadal pisał. Książką, która specjalnie wpisuje się w krajobraz jego ukochanego Poznania nosi tytuł ,,Od Smakosza do Fregaty – na szlaku poznańskiej cyganerii”. To zbiór anegdot i opowieści o ludziach sztuki i kultury. O barwnych postaciach, bo taką też był Ryszard Danecki.
Zmarł 30 listopada 2013 roku.

Źródła:
Związek Literatów Polskich http://literaci.eu/

Anna Andrych