„Ocalić w naszej pamięci”… Pytel, Kaczmarek, Chmiel, Węklarowa…

     Dwa lata temu, 21 listopada 2019 roku, dotarła do nas przykra wiadomość, dotyczaca księdza profesora Jana Kantego Pytla. Po przebytej niezbędnej operacji, nagle pojawiły się komplikacje, zapalenie płuc i niewydolność serca… Zmarł w wieku 91 lat. Pożegnaliśmy go w Budzyniu (miejscu urodzenia), 26 listopada 2019 roku.

W roku 2018, z okazji Jubileuszu 90. urodzin składaliśmy księdzu profesorowi serdeczne gratulacje i wyrazy najwyższego uznania dla jego pracy oraz imponującego, cennego dorobku. Dziękowaliśmy za jego pasję, aktywność, udział w upowszechnianiu kultury w Poznaniu i Wielkopolsce, rozbudzanie wrażliwości, poczucia piękna i potrzeby rozwoju duchowego, wartości słowa i wartości artystycznych, a także doznań estetycznych.

Jego działalność w naszym oddziale zaznaczała się aktywnym uczestniczeniem w ważnych zdarzeniach i wydarzeniach kulturalnych oraz potrzebą współtworzenia z uwzględnieniem życzliwej pomocy.

Jesteśmy dumni, że był pośród nas, jako znamienita osobowość, ale także jako ktoś nam bliski. Rozmowy intelektualne z księdzem profesorem, również rozmowy o życiu codziennym, stanowiły dużą satysfakcję, a on sam był pełnym życiowej mądrości, ciepła, otwartości i uśmiechu, skromnym człowiekiem.

 

 

Za kilka dni, 1 grudnia minie rok, kiedy Zdzisława Jaskulska-Kaczmarek zmarła w szpitalu w Poznaniu, a zaledwie miesiąc później – 4 stycznia 2021 r. – Bogusław Chmiel. Nie oszczędził ich czas pandemii.
12 stycznia 2022 roku minie 6 lat nieobecności pośród nas Jolanty Nowak Weklarowej. A tylu jeszcze innych osób…

Pamiętamy, wspominamy, wracamy do ich twórczości.

I nie możemy pozwolić, aby zabrakło nam słów i gestów – pomocnych, dobrych i ciepłych – dla tych, którzy mogliby później już ich nie usłyszeć, nie zaznać.

   

Wiersz ostatni Bogusława Chmiela 

JESZCZE JEDNO ŻYCIE

Ja już nigdzie się nie spieszę

na nic się nie skarżę

cichutko leżę w ciszy

ogarnięty wiecznym snem

po niebiańskich biegam łąkach

w kwiatach się nurzam

cudownych nieznanych

jak kiedyś znowu szczęśliwy

razem ze swymi rodzicami

choć ogarnięty światłością

jak każda dusza w niebie

pokornie Cię Boże proszę

pozwól mi jeszcze raz wrócić

na jedno spełnione życie

                                             zanim mnie wezwiesz do siebie

 

opracowanie:Anna Andrych