Ks. prof. Jan Kanty Pytel – kalendarium z nutą poezji

 Medytacje dla wszystkich na każdy dzień roku

                 Byłam przekonana, że jest to w dużej mierze egzegeza. Nic bardziej mylnego, nie jest to książka naukowa, ani związana stricte z biblią, a pierwsze spojrzenie na okładkę rodzi pozytywne nastawienie do jej zawartości.
Wolumin liczy sobie aż 686 stron. Ale ta cyfra przekłada się na 365 dni roku, a jedna, bądź dwie – trzy strony przypisane są konkretnej dacie w kalendarzu, po kolei miesiącami, od Nowego Roku po 31 grudnia. Niewiele więc czasu trzeba poświęcić na ich czytanie. Spróbowałam „hurtem” wyłowić z niektórych rozdziałów, a raczej medytacji przypisanych odpowiednim dniom każdego miesiąca, to, co uznałam za ważne dla mnie, godne uwagi, a także skupienia. Skupienia również na poezji polskiej, którą autor książki obdarowuje nas hojnie. Warto czerpać ze słów ks. prof. Jana Kantego Pytla, a raczej realizowanych jego zamysłów na kolejnych stronach medytacji. Tym bardziej, że posługuje się językiem egzoterycznym. Każdy znajdzie coś dla siebie, zgodnego z własnym poglądem, wrażliwością, potrzebą – nie tylko wynikającą z wiary chrześcijańskiej. Być może także z chęcią zaprzeczenia i dyskusji. Taka krótka lektura codzienna, a nawet niekoniecznie codzienna niespodziewanie dostarczyć może nieco więcej wiedzy i wartości.

Wiele rozdziałów dotyczy znaczących postaci, zjawisk, historycznych czy kulturalnych wydarzeń. Odnoszenie się księdza Pytla do Biblii, Pisma Świętego, czerpanie z tego źródła jest oczywiste. Ale to książka bardzo blisko życia codziennego każdego człowieka.

Autor często odwołuje się do egzemplikacji, czyli ilustrowania przykładem. Z zaskoczeniem i zamyśleniem odkrywałam te przykłady, częstokroć dopełniane strofami polskich poetów. Aczkolwiek jako motto do książki posłużył Dante Alghieri z fragmentem Boskiej komedii (Modlitwa św. Bernarda do Maryi Dziewicy), sam tytuł książki został zaczerpnięty z wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny, której poezja jest tutaj na poczesnym miejscu.

Nie sposób napisać o tak obszernym woluminie w sposób „detaliczny”, ale wyobraźnię może pobudzić choćby kilka tytułów rozdziałów oraz kilka nazwisk poetów – wybrane ich wiersze przywołuje ksiądz Jan Kanty Pytel. Kojarzą mi się z ekfrazami, pełnią one podobną rolę wobec przytoczonych fragmentów z Pisma Świętego i ich wytłumaczeniem bądź ilustrują jakąś postać, zdarzenie historyczne lub z życia współczesnego.

Autorzy tych wierszy, to: Anna Kamieńska, Jan Kasprowicz, Roman Brandstaetter, Jerzy Liebert, Adam Mickiewicz, Jan Twardowski, Maria Konopnicka, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Kazimiera Iłłakowiczówna.

Pojawia się m.in. temat rotmistrza Witolda Pileckiego, Edyty Stein, Apostoła z Piekar, hymn żołnierzy z Armii Krajowej, fragmenty Starego Testamentu. Ksiądz Pytel sięga także do dzieła noblisty Johna Steinbecka – „Na wschód od Edenu”.

Książka, z cenną dla mnie dedykacją trafiła do mojej domowej biblioteczki.
Może zachętą dla potencjalnych czytelników będą choćby tytuły rozdziałów:

Pęknięta struna na cymbałach Jankiela
Herkules na rozstajnych drogach
Matko, to ja, Tadeusz Kościuszko
Godzina W
Duma polskiej polityki i dyplomacji (Roman Dmowski)
Świadectwo wiary Reymonta w Eucharystię
Wizjonerzy i twórcy zjednoczonej Europy
O polskość Gdańska
Apostoł z Piekar
Stowarzyszenie imienia Romana Brandstaettera
Telegram Jezusa do Wielkiego Rabina
Plac Cyryla Ratajskiego
Statkiem na wyspę trędowatych – Malokai
Dziadku, dobrze, że jesteś
Czas jest rozstrzygający

A propos czasu – ksiądz Jan Kanty Pytel obchodził w maju bieżącego roku 65-lecie święceń kapłańskich, a 4 września będzie dniem życzeń z okazji 91. urodzin. Ksiądz profesor jest Osobowością pośród członków naszego – poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Pytel zdjęcie

(otwórz)

 Pytel bio

(otwórz)

Książka 1

Anna Andrych

zdjęcia – Anna Andrych
zdjęcie ks. Jana Kantego Pytla – archiwum ZLP

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz