Festiwal Wilno w Gdańsku z udziałem Romualda Mieczkowskiego

Gdańsk. Festiwal „Wilno w Gdańsku”

Podczas debaty: dr Tomasz Snarski, Romuald Mieczkowski.
Z udziałem Ambasadora Litwy Edwarda Mażula i Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza.
(zdjęcie: Tomasz Snarski)

              Romuald Mieczkowski bywa w Poznaniu i Wielkopolsce jako gość Międzynarodowych Listopadów Poetyckich organizowanych przez Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu. 
We wrześniu bieżącego roku podczas Festiwalu Wilno w Gdańsku prezentował wydawnictwa wileńskie, własne książki poetyckie i prozatorskie. Zainteresowani mogli również obejrzeć obrazy litewskich artystów.

Z racji mojej obecności w Gdańsku uznałam, że warto zaspokoić ciekawość i zobaczyć choćby cząstkę z bogatego trzydniowego programu festiwalu a także porozmawiać z naszym kolegą po piórze oraz napisać o wydarzeniu kulturalnym, które w czasie pandemii wydaje się niemożliwe do zrealizowania.

Spośród prezentowanych książek obok kwartalnika „Znad Wilii” dużym zainteresowaniem cieszyła się najnowsza – „Były sobie Fabianiszki” – historia rodziny autora, wspomnienia z dzieciństwa i młodości. Przyznaję, bardzo ciekawa, także za sprawą zamieszczonych w niej fotografii i wierszy.

(otwórz)

(zdjęcie: Anna Andrych)

(otwórz)

 

 

 

 

 

(zdjęcie: Anna Andrych)

     
          Festiwal Wilno w Gdańsku odbywał się w dniach 4 – 6 września 2020 r. To interdyscyplinarny festiwal kulturalny wspólnie organizowany przez miasta partnerskie  – Gdańsk i Wilno już od lat siedemnastu. W jego ramach tradycyjny „Jarmark Wileński” oraz wiele wydarzeń artystycznych przyciąga każdego roku zainteresowanych mieszkańców Gdańska i całego Trójmiasta, przede wszystkim tych, którym Wilno jest bliskie choćby za sprawą rodzinnych korzeni.
Dyrektorem artystycznym festiwalu był dr Tomasz Snarski (poeta) autor vloga „Morze prawa”, który ukazuje się również na łamach portalu Obserwator Międzynarodowy.

Odbyły się interesujące spotkania, debaty i rozmowy (online), transmisje i emisje ze studia festiwalowego poprzez telebim na Targu Węglowym oraz portal internetowy. Udział w jednym ze spotkań autorskich wzięła również Birute Jonuskaite – znana poznaniakom z obecności na jednym z Międzynarodowych Listopadów Poetyckich – na temat powieści „Maranta” (Sejny 2020). Prezentowali się także młodzi twórcy litewscy, bezpośrednio z Wilna!

Nie zabrakło koncertów, „Przewodnika architektonicznego Wilna”, rozmów z profesorami Uniwersytetu Gdańskiego, ale także typowych dla wszelkich jarmarków ofert „coś dla duszy, coś dla ciała”. Twarze zabezpieczano maseczkami  i przestrzegano pozostałych zasad zachowania bezpieczeństwa, co pozwalało na w miarę swobodne przemieszczanie się w przestrzeni „Jarmarku Wileńskiego”.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się „Wileńskie korzenie gdańszczan” – rozmowy, między innymi,
z Teresą i Ryszardem Adamowiczami oraz Piotrem Adamowiczem.

(otwórz)

Romuald Mieczkowski, Ryszard Adamowicz, Tomasz Snarski (zdjęcie: Tomasz Snarski)

 

(otwórz)

(zdjęcie: Anna Andrych)

(otwórz)

(zdjęcie: Anna Andrych)


______________________________________________

Warto, tak przy okazji, przypomnieć sylwetkę gościa naszych Listopadów .

Romuald Mieczkowski debiutował opowiadaniem w 1966 roku.

– pisarz i poeta, autor 12 książek
– od 1989 roku redaguje i jest wydawcą kwartalnika „Znad Wilii”,
– od 1994 roku pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego „Maj nad Wilią”
– twórca Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii” w Wilnie (kilkaset wystaw, w tym; w Hiszpanii, Szwajcarii, USA, Polsce, Niemczech, na Litwie)
– organizator i kurator ponad 300 wystaw, festiwali, warsztatów, konkursów i plenerów
– odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Publicysta specjalizujący się m. in. w zakresie problematyki polsko-litewskiej i sąsiadów Polski na Wschodzie, a także Polaków zagranicą, pisarz, animator kultury. Czynny w Wilnie i Warszawie. Współpraca: z Polskim Radiem, Telewizją Polską, BBC, „Nowym Dziennikiem” w Nowym Jorku, ważniejszymi tytułami polonijnymi na całym świecie. Autor książek, pozycji zbiorowych, scenariuszy telewizyjnych i radiowych, artykułów.
Uczestniczy w polskim i litewskim życiu kulturalno-społecznym, a także innych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy młodej inteligencji twórczej, edukacji artystycznej, budowaniu konkretnych kontaktów międzynarodowych.

Profil zawodowy:

od 2006 – kurator wystaw Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Galeria Mazowiecka w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego na Placu Bankowym ;
od 2004 – członek Związku Pisarzy Litwy, a także Międzynarodowej grupy Magnus Ducatus Poesis (Wilno – Warszawa – Mińsk – Kijów – Ryga);
od 2000 – prezes Zarządu organizacji wyższej użyteczności publicznej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury „Znad Wilii”, Wilno;
od 1995 – współzałożyciel i współwłaściciel Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii, koordynator jej ok. 300 wystaw na Litwie, w Polsce, krajach europejskich i USA;
od 1994 – organizator Międzynarodowych Spotkań Poetyckich „Maj nad Wilią”, w 18 edycjach festiwalu wzięło udział ponad 250 poetów, badaczy literatury, ludzi sztuki z wielu krajów świata.
1992 – 2000 – członek Kolegium Śród Literackich w Celi Konrada, Wilno;
od 1989 – założyciel i wydawca pisma „Znad Wilii”, dystrybucja w Polsce i innych krajach;
1988 – 2003 – założyciel programu polskiego w TV Litewskiej, jego prowadzący;
.
Nagrody:

Laureat nagród, m.in. – Fundacji Kopernikańskiej w USA, Fundacji Polcul w Australii, Fundacji im. Turzańskich w Kanadzie, im. Sawiczów w Finlandii, Nagrody Czesława Miłosza, wyróżnień, przyznawanych w Polsce m.in.: tygodnika „Krajobrazy” – medalu „Za odwagę w myśleniu i działaniu” – 1988; im. Barbary Sadowskiej; Juliusza Słowackiego; Witolda Hulewicza (dwukrotnie); Dariusza Stolarskiego – Białe Pióro; nagrody KUL; nagrody im. Z. Glogera; Fidelis Poloniae, a w 2009 – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Bene Merentibus – Fundacji Wspierania Współpracy Polsko-Litewskiej im. Adama Mickiewicza.
W 1997 przyznano mu odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, w 1998 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Ukończone studia:

Filologia polska, geografia, estetyka

Bibliografia:

Książki poetyckie: W Ostrej Bramie; Co bym stracił; Wirtuozeria grubo po północy; Powrócę, Podłoga w Celi Konrada, zbiór prozy poetyckiej Sennik wileński; Sen w ogrodach Moneta; Dźwięki ulicy Szklanej; Zbudować łódź; Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie; Nikt nie woła; Na litewskim paszporcie – 2011. Opracował antologię 50 współczesnych poetów Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta. Jego utwory drukowane są w wielu książkach zbiorowych, w kilkunastu językach. Tłumaczy z litewskiego i języków słowiańskich.

Anna Andrych
biogram – Romuald Mieczkowski