Jubileusz 190-lecia Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu

                    W poniedziałek 6 maja w Auli Artis przy ul. Kutrzeby 10 odbyła się uroczystość, w której miałam przyjemność uczestniczyć. Przybyłych gości, m.in dwóch posłów, zastępcę Prezydenta Miasta Poznania, Jędrzeja Solarskiego, przedstawicieli Departamentu Kultury Urzędu Miejskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza, poprzedniego dyrektora placówki, Wojciecha Spaleniaka, osoby współpracujące i zaprzyjaźnione z Biblioteką a także szerokie grono bibliotekarzy, powitała Dyrektor Biblioteki Raczyńskich Anna Gruszecka.

W wygłoszonym exposé przypomniała rolę, jaką przez niemal dwa stulecia pełniła Biblioteka Raczyńskich, jako jeden z ważniejszych ośrodków kultury, nie tylko Poznania, Wielkopolski ale i całego kraju.

Piękne i ważkie słowa padły pod adresem założyciela i fundatora tej – najstarszej z istniejących – Książnicy, Hrabiego Edwarda Raczyńskiego. On to, realizując ideę pracy organicznej, głęboko wierzył iż obcowanie ze sztuką, w szczególności z literaturą, może pomóc w zachowaniu tożsamości narodowej. Dlatego na mocy utworzonego statutu, równo190 lat temu, 5 maja 1829 roku powołał do istnienia i otworzył Bibliotekę. Myślę, że stosownym tutaj będzie cytat z pierwszego numeru „Przyjaciela Ludu” z 1834:

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu jest owocem cnót obywatelskich Hrabiego Edwarda Raczyńskiego. Szanowny mąż ten, chcąc w stolicy prowincyi, w której się urodził, zostawić pamiątkę po sobie, postanowił założyć instytut, użyteczny wszystkim stanom i każdemu wiekowi. W tym celu nabył od miasta obszerny plac, wystawił na nim gmach okazały, na wzór Luwru w Paryżu, i w nim umieścił swój księgozbiór, z wielką pracą i nakładem przez wiele lat zbierany, i około 17000 tomów zawierający. Księgozbiór ten wraz z gmachem, darował na wieczne czasy miastu Poznaniowi, z zastrzeżeniem atoli, że ani gmach ten na inny cel obróconym, ani księgozbiór z miejsca ruszonym być nie może; gdyby warunek ten miał być kiedykolwiek złamanym, gmach i biblioteka wraz z funduszami wraca natychmiast do familii Raczyńskich”.

Dyrektor Gruszecka podkreśliła także rolę pracowników Biblioteki Raczyńskich, ich zaangażowanie na rzecz propagowania czytelnictwa oraz w zakresie edukacji i informacji, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Nawiązała też do wybudowanego w 2013 roku nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich, które przydało instytucji nie tylko architektonicznego rozmachu ale umożliwia korzystanie z jej zasobów w sposób nowoczesny, zgodnie z duchem czasu.

Jako licznie zgromadzona widownia Auli Artis obejrzeliśmy krótki, acz zrealizowany w sposób nowatorski – film, promujący Bibliotekę. Okolicznościową laudację wygłosił też zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Jędrzej Solarski.

Motywem przewodnim uroczystości była myśl „Liczy się słowo”. Kilkakrotnie nawiązywał do niej, z właściwym sobie artystycznym wyczuciem, prowadzący spotkanie, Andrzej Poniedzielski. Koncert w wykonaniu poznanianki, Hanny Banaszak z zespołem, zakończył oficjalną część uroczystości. We foyer czekał na wszystkich poczęstunek; była to też okazja do licznych rozmów i towarzyskich konwersacji.

Jako Poznański Oddział Związku Literatów Polskich cieszymy się z tak szczególnych urodzin, które przez cały maj świętować będzie Biblioteka Raczyńskich. W liście gratulacyjnym życzyliśmy, aby praca bibliotekarzy, jak również podejmowane przez Bibliotekę przedsięwzięcia, służyły jak najlepiej wszystkim, dla których książka ma wartość najcenniejszą. Dla nas, literatów, praca nad ich tworzeniem, pod wpływem różnorodnych inspiracji, a nierzadko duchowego posłannictwa, staje się zaszczytem.

Maria Magdalena Pocgaj

fot.:Dariusz Domagała

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz