Nasza poezja w Poznaniu

      Cztery pory roku 2021

  1. Scena na Piętrze, Fundacja TESPIS „Żywiąc słowo”- cykl 16 programów (dostępnych na Youtube) z wierszami poetów z poznańskiego oddziału ZLP z udziałem aktorów: Agnieszki Różańskiej, Andrzeja Lajborka, Jana Janusza Tycnera i Romualda Grząślewicza. Prezentowano wiersze Kazimiery Iłłakowiczówny, Romana Brandstaettera, Aleksandra Wojciechowskiego, Tomasza Agatowskiego, Łucji Danielewskiej, Janusza Sauera, Wincentego Różańskiego, Stanisława Machowiaka, Jolanty Nowak-Węklarowej, Zdzisławy Jaskulskiej Kaczmarek, Anny Andrych, Heleny Gordziej, Zbigniewa Gordzieja, Marii Magdaleny Pocgaj, Edmunda Pietryka, Jerzego Beniamina Zimnego
  2. W ramach XIV Dni Romana Wilhelmiego w „Scenie na Piętrze” Fundacja TESPIS, w Jesiennym Salonie Poetyckim 3.11.2021 odbyło się spotkanie z Dominikiem Górnym, Anną Andrych, Zbigniewem Gordziejem, Marią Magdalena Pocgaj i Jerzym Beniaminem Zimnym. Aktorzy Daniela Popławska i Romuald Grząślewicz czytali też wiersze poetów.
  3. W ramach 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego wystawiono sztukę Tadeusza Siejaka pt. Krata w reżyserii Hanny Szeląg, wystąpili młodzi aktorzy Teatru w Przejściu. 
  4. Pięćdziesiąty piąty tom z serii: Dialogi poetyckie, antologia „Teraz to już naprawdę” wyd. Flos Carmeli, m.in. z udziałem poetów: Stanisława Łowińska, Anna Elżbieta Zalewska, Maria Magdalena Pocgaj, Jerzy Beniamin Zimny
  5. Almanach 44.MLP- publikacja zbiorowa
  6. „Zdarzyło się wczoraj”- publikacja zbiorowa: m.in. Anna Andrych, Dominik Górny, Teresa Januchta, Anna Landzwójczak, Adam Lewandowski, Maria Magdalena Pocgaj, Mirosława Prywer.