OKSANA SAVITSKA

Oksana Savitska jest wokalistką i instrumentalistką bandurową (mezzosopran). Urodziła się we Lwowie na Ukrainie. Pierwszym poważnym krokiem w kierunku kariery zawodowej artystki była nauka we Lwowskiej Wyższej Szkole Muzycznej im. Stanisława Ludkiewicza na Wydziale Folklorystycznym (klasa bandury). Po trzecim roku studiów wstąpiła do Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. Mikołaja Łysenki, gdzie była jedną z najlepszych uczennic prof. W. Harasymenko. Za doskonałą działalność naukową i koncertową otrzymała stypendium Prezydenta Ukrainy.

W 1995 roku została Laureatem Międzynarodowego Konkursu Wykonawców Instrumentów Ludowych (Ukraina). W 1998 roku została solistką-instrumentalistką Lwowskiej Filharmonii Narodowej, gdzie tworzyła programy wielogatunkowe. Repertuar artystki jest niezwykle zróżnicowany: utwory z towarzyszeniem kwartetu, orkiestry instrumentów ludowych, bandury i fletu Pana. Oksana wykonuje utwory klasyczne w języku włoskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, a przede wszystkim kocha ukraińskie pieśni ludowe, dumę (ukraińskie pieśni epickie), starożytne i współczesne romanse.

W 2007 roku została laureatką I Ogólnoukraińskiego konkursu Tradycje Ziemi Chołmskiej i Podlaskiej (Ukraina). Jej niezwykły talent jako wykonawcy bandury został doceniony członkostwem w Narodowym Związku Kobzarów Ukrainy. W 2010 roku artystka została zauważona w międzynarodowym programie „Art Olympus” (Kijów). W 2019 roku Oksana Sawicka została odznaczona przez oddział kapelanów wojskowych (Kijów) medalem „Za Odrodzenie Ukrainy”.

Artystka jest chętnie witana na scenach światowych. Reprezentuje Ukrainę i jej rodzimą kulturę w Austrii, Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Danii, Węgrzech, Polsce, (byłej) Jugosławii.

Brała udział w prestiżowych międzynarodowych festiwalach: II Bandura Music Festival (Przemyśl, Polska, 1996), I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej (San Remo, Włochy, 1998), „West-East” (Zielona Góra, Polska, 2000), Wirtuozi Festiwal (Lwów, Ukraina, 2006), Retro Song Festival im. B.Veselovsky’ego (Lwów, Ukraina, 2006), Kobzar Art Festival im. Y.Singalevych (Lwów, Ukraina, 2001, 2004, 2008, 2011, 2016, 2019), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej (Langolen, Wielka Brytania, 2006), XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Kontrasty” (Lwów, Ukraina, 2013), „Noc we Lwowie” (Lwów, Ukraina, 2013, 2019), VI Międzynarodowy Festiwal „Muzyka w Starym Lwowie” (Lwów, Ukraina, 2019).

Małgorzata Osuch