Oświadczenie

                               NO  WAR

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu zdecydowanie potępia napaść Rosji na Ukrainę. Napaść ma znamiona zbrodni wojennych i ludobójstwa i powinna być przedmiotem postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Jesteśmy przekonani, że tak się stanie.

Solidaryzujemy się z Ukrainą w jej walce z bezwzględnym agresorem.

Mamy nadzieję, a wręcz jesteśmy pewni, że dzielny naród ukraiński wygra wojnę i z pomocą wielu państw świata odbuduje swoją ojczyznę, że powstanie ona z gruzów, które pojawiły się za sprawą niecnych czynów najeźdźcy.

Chwała Ukrainie!

Zbigniew Gordziej Prezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

                                                                                               Poznań, 4 kwietnia 2022 r.