SYLWETKI LITERATÓW – JERZY BENIAMIN ZIMNY

 

JERZY BENIAMIN ZIMNY

Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończył podyplomowe studia w zakresie Planowania. Pracował w HCP na stanowisku projektanta systemów EPD – w latach 1973-1976, jeden z pionierów informatyki w Poznaniu. W latach 1976-1980, należał do zespołu wdrażającego system informatyczne w FSR POLMO w Antoninku. Był Szefem Organizacji w tym zakładzie. W 1980 r. otrzymał propozycję objęcia stanowiska dyrektora Ośrodka Informatyki Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, której nie przyjął i przez dekadę lat 80-tych pracował fizycznie w branży budowlanej. W 1990 r. otworzył biuro consultingowe i aktywnie uczestniczył w procesie przekształceń własnościowych. W 1995 r. przyjął propozycję pracy w spółce ELDROB SA w Świebodzinie na stanowisku wiceprezesa ds. finansowych. W latach 2002- 2004 brał udział w restrukturyzacji zakładów KROMET w Krośnie Odrzańskim. W latach 2004-2011 pracował na stanowisku prezesa spółki PARTNER R&R, która wprowadziła na rynek kilka znanych marek odzieżowych. W 2011 r. przeszedł na emeryturę. W swoim zawodowym dorobku posiada szereg publikacji w zakresie makroekonomii, jest autorem skryptu o tematyce kosztów produkcji, oraz controlingu finansowego. Posiada szereg autorskich opracowań w zakresie analizy ekonomicznej. Otrzymał resortowe gratyfikacje finansowe za projekty informatyczne w dziedzinie ekonomii i medycyny przemysłowej.

Poeta, prozaik, felietonista, recenzent, krytyk literacki, historyk poezji polskiej, animator kultury, animator twórczości młodych literatów, organizator konkursów literackich, redaktor wydawnictw literackich, juror wielu prestiżowych, ogólnopolskich komisji konkursowych oraz członek Komisji Kwalifikacyjnej przy Zarządzie Głównym ZLP. Wiceprezes poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Publikacje:

Autor 6 książek poetyckich: „Biały goździk na śniegu” z ilustracjami Stasysa Eudrygeviciusa, „W sercu ciszy”, „Dystans”, „Zwrotnik skorpiona”, „Rubinosa”, „Hotel Angleterre” oraz tomu prozy pt. „Gromnica” i tomu szkiców literackich pt. „Dzieci Norwida”. Niebawem ukaże się kolejny tom poezji pt. „Księga Wyjść”. W przygotowaniu tom prozy pt. „Róże z Montreux”.

Debiutował w piśmie studenckim „Merkury” 1970 r. Aktywnie uczestniczył w imprezach kulturalnych organizowanych przez środowisko studenckie. Jego twórczość (poezja, felietony, recenzje literackie) publikowana była w pismach literackich, począwszy od 1975 r. :

• „Literatura”, „Nadodrze”, „Nurt”, „Kamena”. Obecnie publikowany jest w wielu krajowych czasopismach kulturalnych, takich jak: „Okolica Poetów”, „Protokół Kulturalny”, „Znaj”, „Fraza”, „Szafa”, „Przydroża”, „ Protokół Kulturalny” i zagranicznych, np. w kwartalnikach literackim „березіль” „Kijów” wydawanym przez Związek Pisarzy Ukrainy. W kwartalniku „eleWator” publikuje szkice literackie w stałej rubryce „Z Poznania”.

Jego wiersze publikowano w almanachach i antologiach wydawanych m. in. w Gdańsku, Ostrołęce, Mławie, Sopocie, Warszawie, Białymstoku, Zielonej Górze, Poznaniu.

Tłumaczony na języki obce: rosyjski, niemiecki, angielski, ukraiński, grecki, białoruski, szwedzki, litewski, francuski, ormiański.

Udział w komisjach konkursowych:

Począwszy od 2010 roku był jurorem ogólnokrajowych konkursów literackich:

”Malowanie słowem” w Szczecinku,

„O trzos króla Eryka” w Darłowie,

Konkurs dla młodych twórców im Dionizego Maliszewskiego w Ostrołęce,

Był jurorem trzech edycji Konkursu „Duży Format” na debiut poetycki w Warszawie,

Konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych „Amici” w Poznaniu,

Konkurs im. Łucji Danielewskiej w Poznaniu.

Konkurs o pierścień Dąbrówki w Poznaniu.

Jest członkiem Kapituły konkursu literackiego im. Eugeniusza Paukszty w Poznaniu.

Jest współinicjatorem kontynuacji konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny na najlepszy debiut poetycki roku, ten prestiżowy konkurs po rezygnacji Głosu Wielkopolskiego poszedłby w zapomnienie, od 2012 roku kontynuacji podjął się Oddział ZLP w Poznaniu. Jerzy Zimny jest Przewodniczącym tej Kapituły.

Praca redakcyjna w pismach literackich:

W latach 1976- 1989 współpracował z pismami literackimi: „Nurt” wychodzący w Poznaniu i „Nadodrze” – dwutygodnik wydawany w Zielonej Górze, w zakresie recenzji książek poetyckich i prozy oraz publicystyki.

Członek redakcji „Art. pub literatura”.

W latach 2012-2015 był redaktorem literackim portalu „Poeci Polscy”.

Redaguje debiutanckie tomiki poezji młodych autorów z całego kraju.

Jest redaktorem „”Antologii Literackiej Pomorza, prezentującej dorobek kilku pokoleń twórców środkowego wybrzeża.

Uczestniczył w redagowaniu almanachów „Miejsce obecności” w Sopocie, w Mławie na Mazowszu, i w Ostrołęce – współredagował środowiskowe pisma społeczno-kulturalne,

 

Animator kultury – zorganizował dotąd kilkadziesiąt spotkań z udziałem literatów:

Cykl wykładów pt.” Kilka słów o czułości w literaturze polskiej”, w Gdańsku, Darłowie, Szczecinku i w Poznaniu.

Od kilku lat realizuje cykl pt.: Wizytówki” są to spotkania ze znanymi postaciami z dziedziny literatury, przypominające ich dorobek, także mają charakter odwiedzin tych, który przebywają w domach opieki społecznej lub nie mają kontaktu ze środowiskiem z powodu choroby. Przykładem jest znany aktor, reżyser, prozaik i poeta Edmund Pietryk oraz Tadeusz Wyrwa – Krzyżański, poeta malarz.

Od kilku lat pomaga Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Poznaniu organizować konkurs literacki adresowany do młodzieży szkól gimnazjalnych i licealnych. Pokłosiem tego konkursu są wydawnictwa literatury młodzieżowej..

Podobnie w Ostrołęce, gdzie w latach 2013-2016, prowadził warsztaty dla młodych twórców i przewodniczył jury w konkursie ogólnopolskim im. Dionizego Maliszewskiego.

Był współautorem konkursu „Dużego Formatu” w Warszawie na książkę debiutancką i książkę po debiucie. W trzech edycjach tego konkursu brało udział blisko tysiąc uczestników, ludzi młodych przed debiutem. Nie sposób określić korzyści z tego płynące dla współczesnej literatury, taka jest potrzeba i w taki właśnie sposób wychodzi się jej naprzeciw. Podczas I Festiwalu Dużego Formatu przedstawił sylwetki kilku pokoleń polskich poetów : Konrada Górę, Kamila Brewińskiego, Macieja Rasia oraz Jacka Hohense. Podczas drugiej edycji obecni byli: Mirka Szychowiak, Aldona Borowicz, Katarzyna Fietlińska. Pokłosiem tych prezentacji są almanachy i publikacje prasowe oraz tomiki poezji wyróżnionych autorów.

Jerzy Zimny współpracuje z Fundacją Akademicką w Poznaniu. Kieruje się zasadą otwartej furtki dla młodych. dlatego podczas jego spotkań autorskich zawsze prezentowani są młodzi twórcy. W ten sposób wypromował Macieja Rasia, Patryka Nadolnego, Dominikę Baraniecką, którzy obecnie przebywają w Poznaniu i studiują na UAM..

Od 45 lat współpracuje z Jerzym Grupińskim. W latach 1971-2005 aktywnie uczestniczył w działalności Klubu Literackiego w Pałacu Kultury, klub ten organizował słynne konkursy literackie- „Zielonej Wazy” i „Turniej wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce”. W tym okresie wydawano almanachy poetyckie, organizowano spotkania poetyckie, bogate materiały archiwalne znajduję się w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.

Od kilku lat Zimny wspólnie z Grupińskim prowadzą cykl prezentacji twórczości „ poznańskich kaskaderów” poetów związanych z nurtem „życiopisania” do tej pory prezentowano sylwetkę Andrzeja Babińskiego, Wincentego Różańskiego, Andrzeja Ogrodowczyka, Wojciecha Burtowego.

Bardzo ciekawy i owocny okres Zimnego związany jest z Mariuszem Rosiakiem, poetą, krytykiem sztuki, byłym dyrektorem BWA w Poznaniu. W latach siedemdziesiątych organizowali w Koninie i w Poznaniu spotkania z literatami zrzeszonymi w Kole Młodych przy ZLP w Poznaniu. W 1990 r. Mariusz Rosiak założył pierwsze w Poznaniu wydawnictwo „Kanwa”, pierwszymi autorami, z którymi współpracował byli: Henryk Czyż, znany dyrygent, oraz Wincenty Różański, poznański poeta. W okresie tym Zimny uczestniczył w wernisażach prowadzonych przez Mariusza Rosiaka w charakterze recenzenta sztuki, potem w prywatnej galerii Rosiaka, aż do jego śmierci w 2005 r.

W roku 2008 Jerzy Zimny nawiązał współpracę z Karolem Samselem, obecnie adiunktem w katedrze literatury romantyzmu na Uniwersytecie Warszawskim. Współpraca ta obejmuje propagowanie sylwetek mniej znanych, bądź zapomnianych, sylwetek literackich w minionym stuleciu. W tym celu zorganizowano portal artystyczny „Artpub – literatura”, na którym publikowane są materiały dotąd nieznane, nowe fakty, dokumenty, uzupełniające wiedzę o niektórych autorach. Dotąd szeroko przedstawiono sylwetki, Wandy Karczewskiej, Mieczysława Stanclika, Wincentego Różańskiego, Andrzeja Babińskiego, Andrzeja Bursy, Melanii Fogelbaum – poetki pochodzenia żydowskiego która została zamordowana w Getcie Łódzkim. W opracowaniach prezentowane są nowe fakty dotyczące biogramów poetów, prowadzony jest dyskurs mający na celu podważyć niektóre oceny dotyczące twórczości takich poetów jak, Mieczysław Stanclik czy Andrzej Babiński.

Jerzy Zimny współpracuje z kilkoma portalami literackimi. Wyławia tam niekwestionowane talenty literackie, W ten sposób w 2012 roku zredagował, doprowadził do druku tomik debiutancki przedwcześnie zmarłego młodego poety z Buska Zdrój, Andrzeja Jopowicza, pt. „Czerwona Winnica”. Zorganizował z Busku spotkanie promocyjne z poezją Jopowicza, spotykając się tym samym z wdzięcznością matki poety.

Wystąpił kilkakrotnie w audycjach telewizji regionalnej oraz w warszawskim Literackim wolnym eterze – Radio WNET

Jego wiersze bardzo często prezentowane są na antenie Radia Emaus.

W roku 2010 założył i aktywnie prowadzi własny blog literacki www.jerzybeniaminzimny.blogspot.com Będąc krytykiem literackim recenzuje twórczość nowych adeptów sztuki, kandydatów do prestiżowych nagród.

W 2011 roku uczestniczył w konferencji z okazji 50 rocznicy założenia Oddziału ZLP w Zielonej Górze. Jego biogram znajduje się w Leksykonie pisarzy lubuskich, wydanym z tej okazji, Zimny był w tamtejszym oddziale najpierw członkiem KKMP a potem członkiem na pełnych prawach.

Jest animatorem , a także uczestnikiem wielu konferencji, sympozjów i paneli dyskusyjnych w zakresie poezji i stanu literatury, na obszarze całego kraju, jak np. podczas 38 edycji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego panel dyskusyjny Jerzego Beniamina Zimnego pt. „Poezja w minionym ćwierćwieczu”, z udziałem Karola Maliszewskiego z Wrocławia, Karola Samsela z Warszawy, Radosława Wiśniewskiego z Brzegu.

Jego wiersze związane z regionem są wykorzystywane przez studentów do opracowań naukowych na temat wzajemnego przenikania się kultur – polskiej i niemieckiej na terenach przygranicznych Środkowego Nadodrza.

Jest laureatem wszystkich prestiżowych konkursów poetyckich organizowanych w Poznaniu w latach 1971- 1988). W tym m, in.

– „Milowego Słupa” w Koninie w 1976 r.

– „Zielonej Wazy” w Poznaniu w 1978 r.

– oraz Turnieju Wierszy o Poznaniu i Wielkopolsce w 1988 r.

– Dwukrotnie nominowany do nagrody głównej im. Kazimierza Ratonia w Olkuszu, 2007 r. i 2009 r

– Nominowany w 2012 r. do Lubuskiego Wawrzynu, za tom poezji: „Rubinosa”.

Odznaczony Brązowym Medalem Siły zbrojne w służbie ojczyzny, 1973 r. W 2016 r. otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności w dziedzinie literatury.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz