Z Kalendarium Poznańskiego – 28 września

1829 Urodził się Jan Kanty Działyński, hrabia, działacz społeczny i polityczny, powstaniec.

Jan Kanty DziałyńskiBył wydawcą bibliotek nauk ścisłych, redaktorem, ostatnim z rodu Działyńskich właścicielem dóbr kórnickich. Współpracował z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk jako redaktor publikacji. Od 1861 zasiadał w sejmie pruskim, został sekretarzem Koła Polskiego.

W 1861 objął po śmierci ojca Kórnik wraz z zamkiem, biblioteką i arboretum, a także pałac w Poznaniu, na Starym Rynku. Przejął od ojca pomysł utworzenia w Kórniku szkoły rolniczej.

Tuż przed wybuchem powstania styczniowego odbył podróż po Bliskim Wschodzie; w lutym 1863, powrócił do Poznania i powołał tzw. Komitet Działyńskiego, w ramach którego organizował pomoc zaboru pruskiego dla powstania. Po rewizji w pałacu poznańskim, zagrożony aresztowaniem, przyłączył się do bezpośredniej walki zbrojnej. Walczył w oddziale Edmunda Taczanowskiego, a w czasie pod Ignacewem użył swojego 16-strzałowego karabinu maszynowego skutecznie wspierając powstańców. Po klęsce 8 maja 1863 schronił się we Francji.

W 1872 był jednym z założycieli Banku Włościańskiego w Poznaniu. Fundował stypendia dla polskich studentów, kierował emigracyjnym Stowarzyszeniem Pomocy Naukowej. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu. Zmarł bezpotomnie, majątek przekazał siostrzeńcowi, Władysławowi Zamoyskiemu. Spoczywa w rodowej krypcie kórnickiego kościoła.

1884 Urodził się Edward Taylor, ekonomista, profesor Uniwersytetu Poznańskiego.

Był twórcą tzw. Poznańskiej szkoły ekonomicznej, organizatorem studiów ekonomicznych i prawa skarbowego na Uniwersytecie Poznańskim, przeciwnikiem etatyzmu i zwolennikiem indywidualizmu gospodarczego, przedstawicielem neoklasycznej szkoły w ekonomii, działaczem narodowy, publicystą walczący o wolność gospodarczą i rozwój klasy średniej, radnym w radzie miejskiej Poznania (1930–1932), tłumaczem klasyki ekonomii (w tym J. S. Milla).

Pomnik Edwarda Taylora przy gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Foto: wikipedia.pl

Pomnik Edwarda Taylora przy gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Foto: wikipedia.pl

1987 Zmarł w Poznaniu Roman Brandstaetter – poeta, tłumacz Szekspira, dramaturg. Autor m.in. sztuk: “Powrót syna marnotrawnego”. “Król i aktor”, “Odys płaczący”, poezji “Faust zwyciężony”, powieści “Jezus z Nazaretu”.

Roman Brandstaetter

 

 

oprac. admin na podstawie:
Kalendarium Poznańskie
LEPSZYPOZNAN.pl

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz