„życioryty” (7)

 

    „życioryty” ukazały się w listopadzie ubiegłego roku, jako antologia wstępująca w obchody 100. rocznicy powstania Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu (w czasie przypadającym na 43. Międzynarodowy Listopad Poetycki). To antologia wierszy dedykowanych pamięci koleżanek i kolegów, którzy byli członkami naszego oddziału.

Cykliczna prezentacja na naszej stronie internetowej dotyczy wszystkich w antologii adresatów wierszy. Natomiast każdy z autorów prezentowany będzie z jednym, wybranym wierszem, bowiem nie sposób pomieścić wszystkich.

Zapraszamy do lektury antologii „życioryty” oraz jej wymiernej „ilustracji” na stronie internetowej.

 

 

NIKOSOWI  CHADZINIKOLAU

 

Greckie reminiscencje

Byłam w twoim kraju, poeto
o oczach jak oliwne gaje.
Dotykałam marmurowych kolumn
jak gdybym czytała wieki,
a młode wino unosiło ponad cyprysy
i monastyry przyklejone do skał
niby jaskółcze gniazda.
Przeglądałam się w nurtach Piniosu
I łowiłam egejskie słońce,
by nauczyć się wody, wiatru i nieba.
Nie dowiedziałam się jednak,
gdzie mieszka źródło,
z którego czerpią poeci.
Nie spotkałam liry posłusznej
palcom cudzoziemki.
A zdawało się,
Że wystarczy pojechać
do kraju poety,
by zrozumieć jego duszę.

                                 Teresa Januchta

__________________________

 

***

W twoich oczach
tańczący Zorba
znów zawieruszył się gdzieś
z Bachusem.

W twoim uśmiechu
żar południowych mórz,
którym ogrzewałeś serca.

Z lutnią Apollina
szedłeś przez życie
obdarzając strofami oba narody.
Z twojego zasiewu – moje wiersze.

                                  Maria Kogut

 

oprac: admin