„życioryty”(9)

        „życioryty” ukazały się w listopadzie ubiegłego roku, jako antologia wstępująca w obchody 100. rocznicy powstania Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu (w czasie przypadającym na 43. Międzynarodowy Listopad Poetycki). To antologia wierszy dedykowanych pamięci koleżanek i kolegów, którzy byli członkami naszego oddziału.

Cykliczna prezentacja na naszej stronie internetowej dotyczy wszystkich w antologii adresatów wierszy. Natomiast każdy z autorów prezentowany będzie z jednym, wybranym wierszem, bowiem nie sposób pomieścić wszystkich.

Zapraszamy do lektury antologii „życioryty” oraz jej wymiernej „ilustracji” na stronie internetowej.

 


POETOM, KTÓRZY ODESZLI W SIERPNIU 2004
(Łucja Danielewska, Tomasz Agatowski)

Kos odfrunął, przestał śpiewać

tego lata.

Zerwany kwiat róży wypełnił

dłoń przychylną pięknu,

odsłoniły się kolce gałązki.

Pozostają na zawsze gwiazdy

ze swym światłem

dla oczu tęskniących

za dalą, tą ojczyzną pragnień.

Wchodzimy z obawą w nurt rzeki,

nigdy nie tej samej.

Z obawą, czy na brzegu

nie pozostawiliśmy najcenniejszej rzeczy.

Tylko miłościwa ziemia

przyjmuje ból i wołanie,

przechowa echo

niedokończonych pieśni.

                                               Paweł Kuszczyński