Nowy tomik Kaliny Izabeli Zioła

Kalina Izabela Zioła   CHŁODNY DOTYK WIATRU /  ХОЛОДНИЙ ДОТИК ВІТРУ

Tłumaczenie na język ukraiński: Teodozija Zarivna

Wydawnictwo: Artystów i Pisarzy TEMAT

Bydgoszcz 2021

Redakcja — Kalina Izabela Zioła, Teodozija Zarivna
Skład i łamanie: Igor Jelisiejew
Projekt okładki: Kalina Izabela Zioła
ISBN: 978-83-65150-02-8
str. 226