KONTAKT

Konto bankowe Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

PKO S.A. 92 1240 1747 1111 0010 3985 1461:

_____________________________________________________

Adresy e-mail oraz kontakty telefoniczne

 adres zarządu:

zlp.poznan19@gmail.com
_________________________________________________
 
Zbigniew Gordziej
Prezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich

zgordziej@op.pl    tel. 668 133 479
_________________________________________________
Jerzy Beniamin Zimny
I Wiceprezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
jerzybeniaminzimny@o2.pl    tel.795 405 688
__________________________________________________

Maria Magdalena Pocga
j

II Wiceprezes Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

magdapocgaj@onet.pl    tel. 513 332 771
_______________________________________________________

Anna Andrych
Sekretarz Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Literatów Polskich
 anna.andrych@op.pl    tel. 694 099 603
___________________________________________________

Elżbieta Gałęzewska-Krasińska
Skarbnik Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

elgakra@tlen.pl    tel. 691 471 906
________________________________________________________

Zofia Grabowska-Andrijew
Członek Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

zofiagandrijew1@wp.pl    tel.   600 344 483
(przed @ jest cyfra jeden)
________________________________________________________

Hanna Szeląg
Członek Zarządu Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

 stowarzyszenie.amici@wp.pl    tel. 503 131 666
__________________________________________________
__________________________________________________
Administrator strony internetowej poznańskiego oddziału ZLP

zlp-poznan.e-kei.pl    NA PULSIE
admin – Anna Andrych     tel. 694 099 603     e-mail anna.andrych@op.pl
________________________________________________________