OGŁOSZENIA

 

kreska

          KOMUNIKAT

Zarząd Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
uprzejmie przypomina o konieczności
regulowania składek członkowskich.

Należna kwota wynosi 10 zł za każdy miesiąc
Opłata za cały rok to 120 zł. .

Pieniądze prosimy wpłacać na konto bankowe ZLP OP :
PKO S.A. 92 1240 1747 1111 0010 3985 1461:
lub bezpośrednio skarbnikowi

Przypominamy o tym obowiązku szczególnie osobom,
które mają duże zaległości w płaceniu składek – co rzutuje na sytuację finansową naszego oddziału.

kreska