OGŁOSZENIA

Uprzejmie prosimy o przesyłanie materiałów ( tekstów, zdjęć, filmów ) z imprez 39. MLP, w celu publikacji na stronie Oddziału.

kreska
Uprzejmie informujemy, że jesteśmy obecni w siedzibie naszego, poznańskiego oddziału ZLP
(ul. R Dmowskiego 37 w Poznaniu),w każdy czwartek w godzinach: 11.00 – 13.00.
W tych godzinach czynny jest także nasz telefon kontaktowy: 882 437 389.
Jest to telefon komórkowy, który działa wyłącznie w trakcie dyżurów.
Zapraszamy do korzystania z tej drogi komunikowania się z zarządem.
Prosimy jednak czynić to wyłącznie w sprawach istotnych.
W imieniu zarządu
Anna Andrych – sekretarz

kreska

 

         KOMUNIKAT

          W dniu 23 czerwca br. o godzinie 11.00

          w siedzibie naszego oddziału (ul. Dmowskiego37)

          odbędzie się zebranie Zarządu ZLP OP.

kreska

          KOMUNIKAT

zlp log

KOLEŻANKI I KOLEDZY
POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU LITERATÓW POLSKICH

W roku bieżącym odbędzie się 39 już Międzynarodowy Listopad Poetycki. W związku z pracami organizacyjnymi i przygotowaniem almanachu na ten festiwal, prosimy o nadesłanie 3 wierszy

i krótkiej noty biograficznej –do 400 znaków.

Termin – 5 września. Jest to termin ostateczny.

Wiersze i biogram prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres:

jerzybeniaminzimny@o2.pl lub anna.andrych@op.pl,

Można również przesłać w kopercie lub dostarczyć osobiście. Adres: Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

ul. Dmowskiego 37, 60 – 222 Poznań

Z koleżeńskim pozdrowieniem i życzeniem miłego letniego wypoczynku
Zarząd poznańskiego oddziału ZLP

kreska

          KOMUNIKAT

Zarząd Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich

uprzejmie przypomina o konieczności

uregulowania składek członkowskich.

Przypomnienie dotyczy zwłaszcza osób, które mają spore zaległości w ich płaceniu, gdyż rzutuje to na sytuację

finansową naszego Oddziału. Należna kwota wynosi 10 zł za każdy miesiąc (5 zł osoby powyżej 70 lat życia w  uzasadnionych rozpatrzonych przez zarząd wypadkach),opłata za cały rok to 120 zł. . Pieniądze prosimy wpłacać na konto bankowe ZLP OP :

PKO S.A. 92 1240 1747 1111 0010 3985 1461:

lub bezpośrednio skarbnikowi w siedzibie oddziału, w każdy czwartek, w godzinach: 11.00 – 13.00.

Adres siedziby ZLP OP: ul. Dmowskiego 37, 60-222 Poznań

kreska