OGŁOSZENIA

kreska

 Uprzejmie informujemy, że jesteśmy obecni
w siedzibie poznańskiego oddziału ZLP
w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 12.00


ul. Piekary 17

lok. 907, piętro 9

61-823 Poznań

kreska

          KOMUNIKAT

Zarząd Poznańskiego Oddziału Związku Literatów Polskich
uprzejmie przypomina o konieczności
uregulowania składek członkowskich.

Przypomnienie dotyczy zwłaszcza osób,
które mają duże zaległości w ich płaceniu,
ponieważ rzutuje to na sytuację finansową naszego oddziału.
Należna kwota wynosi 10 zł za każdy miesiąc
Opłata za cały rok to 120 zł. .
Pieniądze prosimy wpłacać na konto bankowe ZLP OP :

PKO S.A. 92 1240 1747 1111 0010 3985 1461:

lub bezpośrednio skarbnikowi w siedzibie oddziału,
w każdy ostatni czwartek miesiąca, w godzinach: 11.00 – 12.00

kreska

Prosimy o nadsyłanie materiałów
w celu publikacji na stronie internetowej
poznańskiego oddziału ZLP.