ZARZĄD

ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZLP

Prezes Zarządu – Zbigniew  Gordziej
(Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich)

I Wiceprezes – Jerzy Beniamin Zimny

II Wiceprezes – Maria Magdalena Pocgaj

Sekretarz – Anna Andrych
(Zastępca Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Literatów Polskich)

Skarbnik – Elżbieta Gałęzewska-Krasińska

Członek – Zofia Grabowska-Andrijew

Członek –  Hanna Szeląg

Skład Komisji Rewizyjnej:
Anna Landzwójczak
Brygida Mielcarek
Bogusław Chmiel

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Lech Nawrocki
Kalina Izabela Zioła
Zdzisława Kaczmarek