ZARZĄD

ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZLP

Prezes Zarządu – Paweł Kuszczyński

Wiceprezes – Maria Magdalena Pocgaj

Członkowie Zarządu:

Zofia Grabowska-Andrijew

Stanisław Chutkowski

Tomasz Kruczek

Adam Bolesław Wierzbicki

Skład Komisji Rewizyjnej:

Anna Andrych – przewodnicząca,

Brygida Mielcarek

Marek Słomiak (1948-2024)