ZARZĄD

ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZLP

Prezes Zarządu – Zbigniew  Gordziej
(Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich)

I Wiceprezes – Jerzy Beniamin Zimny

II Wiceprezes – Maria Magdalena Pocgaj

Skarbnik – Elżbieta Gałęzewska-Krasińska

Członek – Zofia Grabowska-Andrijew

Członek –  Hanna Szeląg

Skład Komisji Rewizyjnej:
Anna Landzwójczak
Brygida Mielcarek

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Kalina Izabela Zioła