ZARZĄD

ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ZLP 

Prezes Zarządu – Paweł Kuszczyński
Wiceprezes – Jerzy Beniamin Zimny
Sekretarz – Anna Andrych
Skarbnik – Zygmunt Dekiert
Członek – Zofia Grabowska-Andrijew
Członek –  Kalina Izabela Zioła
Członek –  Krzysztof Galas

Skład Komisji Rewizyjnej:
Anna Landzwójczak – przewodniczaca
Brygida Mielcarek – sekretarz
Bogusław Chmiel – członek

Skład Sądu Koleżeńskiego:
1. Krzysztof Galas – przewodniczący
2. Zygmunt Dekiert –  członek
3. Stanisława Łowińska – czlonek