ZARZĄD

ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ZLP 

Prezes Zarządu – Paweł Kuszczyński
Wiceprezes – Jerzy Beniamin Zimny
Sekretarz – Anna Andrych
Skarbnik – Zygmunt Dekiert
Członek – Zofia Grabowska-Andrijew
Członek –  Kalina Izabela Zioła
Członek –  Krzysztof Galas

Skład Komisji Rewizyjnej:
Brygida Mielcarek, Kamila Kampa, Bogusław Chmiel

Skład Sądu Koleżeńskiego:

1. Krzysztof Galas
2. Zygmunt Dekiert
3. Stanisława Łowińska