ZARZĄD

ZARZĄD POZNAŃSKIEGO ODDZIAŁU ZLP

Prezes Zarządu – Zbigniew Gordziej
I Wiceprezes – Jerzy Beniamin Zimny
II Wiceprezes – Maria Magdalena Pocgaj
Sekretarz – Anna Andrych
Skarbnik – Elżbieta Gałęzewska-Krasińska
Członek – Zofia Grabowska-Andrijew
Członek –  Hanna Szeląg

Skład Komisji Rewizyjnej:
Anna Landzwójczak
Brygida Mielcarek
Bogusław Chmiel

Skład Sądu Koleżeńskiego:
Lech Nawrocki
Kalina Izabela Zioła
Zdzisława Kaczmarek