45. MLP Promocja Generacji w Lesznie

 

W piątek 4 listopada 2022 roku w Bibliotece Ratuszowej odbyło się spotkanie literackie ph. „Generacje”.

Pretekstem do spotkania była wydana niedawno przez Oddział Poznański Związku Literatów Polskich antologia pt. „Generacje”, zawierająca teksty krytycznoliterackie – recenzje, eseje, szkice. Jej autorzy w większości związani są ze środowiskiem poznańskim. Redaktorkami publikacji są Anna Andrych i Maria Magdalena Pocgaj, przy współpracy Jerzego Beniamina Zimnego.

Imprezę, która odbyła się w ramach Międzynarodowego Listopada Poetyckiego, poprowadził współautor „Generacji”, poeta i krytyk literacki Ryszard Biberstajn. Podczas spotkania zabrzmiała też muzyka pianistyczna w wykonaniu Tomasza Biberstajna.
Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania (ci, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania dotyczące tematu spotkania) otrzymali w prezencie „Generacje” oraz książkę wspomnieniową J. B. Zimnego „W nurcie Od Nowy” i najnowszy numer kwartalnika literackiego „ReWiry”.

Magdalena Woźna