Homo faber a ocena jego pracy

Wrzesień 27, 2020 admin 0

  Zmowa milczenia      Literaci rozmawiają sporadycznie o utworach opublikowanych przez koleżanki i kolegów po piórze. Możemy mówić o zjawisku zanikania dialogu między nimi. >>>

solą w oku (felietony)

Wrzesień 14, 2020 admin 0

O talentach        Kilka dni temu kolega z naszego oddziału zapytał w rozmowie: czy podpiszesz się pod słowami Jerzego Zimnego: Pisania się nie nauczysz, >>>

Informacja

Wrzesień 7, 2020 admin 0

      Redakcja kwartalnika ReWiry informuje, że nakłady pisma (1 i 2 numer) zostały wyczerpane. Wersja elektroniczna w PDF będzie dostępna począwszy od 8 maja >>>

” …Tutaj nie ma wiszących ogrodów…”

Wrzesień 7, 2020 admin 0

   W Poznaniu przy ul. Noskowskiego 24 w tzw. „Domu Literatów” mieszkali  pisarze, poeci, dziennikarze. Bywali: Jarosław Iwaszkiewicz, Tadeusz Peiper i Kazimiera Iłłakowiczówna, malarze, rzeźbiarze, >>>

Maria Magdalena Pocgaj: Literatura Malajów (!)

Sierpień 26, 2020 admin 0

              Czterdzieści dziewięć lat temu  nakładem Wydawnictwa Ossolineum w serii Biblioteki Narodowej ukazała się licząca 528 stron „Antologia literatury malajskiej”. To osobliwe dzieło >>>