Nowy tomik poetycki Maksymiliana Barta Kozłowskiego

W Oficynie Wydawniczej „STON 2” (Kielce 2019) ukazały się wiersze Maksymiliana Barta Kozłowskiego pod intrygującym tytułem „Nocą drożeje prawo”. Opracowanie graficzne: Irena Nyczaj. Stron 95.
Obok wierszy znajdziemy Myśli uczesane, a całość zamyka Rozmowa Stanisława Nyczaja z Maksymilianem Bartem Kozłowskim.

(otwórz)

Oprac: admin
Zdjęcia: archiwum ZLP OP