KOŁO MŁODYCH PISARZY (od nowa) – w 100. rocznicę powstania ZLP Oddział w Poznaniu

Koło Młodych Pisarzy
przy Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu
ma swoją historię, przerywaną, wznawianą, mniejsze i dłuższe okresy niebytu. Podobnie dorobek i kariera pisarska nielicznych jego członków, z których można wymienić jedynie tych, którzy przetrwali w statusie literata z Koła Młodych: Łucja Danielewska, Jerzy Szatkowski, Tadeusz Wyrwa-Krzyżański, Marek Słomiak, Marek Kośmider.

W setną rocznicę powstania Oddziału ZLP w Poznaniu obecny Zarząd, po serii udanych przedsięwzięć, dał sygnał młodym, aby skorzystali z możliwości współpracy ze starszymi koleżankami i kolegami.
Współpraca polegać będzie na umożliwieniu młodym poetom debiutu, wydania kolejnych książek a także udziału w warsztatach poetyckich prowadzonych przez znanych poetów, recenzentów, krytyków literackich. Każdego roku będziemy umożliwiać przynajmniej jeden debiut. Na łamach ReWirów udostępnimy miejsce na  publikacje zwarte, w postaci arkusza poetyckiego. Członkowie Koła  będą uczestniczyć w warsztatach literackich, prowadzonych w klubach szkolnych w Poznaniu.

Prowadzącym Koło będzie Patryk Nadolny, młody poeta, który ma w swoim dorobku dwie książki poetyckie, w tym tom poezji wydany w Wydawnictwie Miejskim Posnania – przy współudziale Zarządu  ZLP Oddział w Poznaniu.

            Prowadzący Koło                                              

 

 PATRYK NADOLNY         

 

        Opiekun Koła

                         

JERZY BENIAMIN ZIMNY

 

tekst: Jerzy Beniamin Zimny

oprac: admin