Nagrody 35. edycji Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Organizator Konkursu – Oddział Poznański ZLP

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Kapituły 35. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny
na debiut roku 2018

w dniu 12.05.2019 w Poznaniu

Kapituła w składzie:

1. Jerzy Beniamin Zimny – przewodniczący jury
/ poeta, krytyk, wiceprezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

2. Zbigniew Gordziej – członek jury
/ poeta, prozaik, prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

3. dr Karol Samsel – sekretarz jury
/ poeta, krytyk i historyk literatury polskiej, adiunkt na UW.

4. Rafał Różewicz – członek jury
/ poeta, recenzent i krytyk literacki z Wrocławia

po rozpatrzeniu zgłoszonych do konkursu 21 książek poetyckich postanowiła przyznać:

Nagrodę Główną 32. Konkursu im. Kazimiery Iłłakowiczówny:

Maciejowi Bobuli z Szalejowa Górnego za tom poezji pt. Wsie, animalia, miscellanea” . Wydawnictwo Fundacja Duży Format w Warszawie,

oraz Justynie Kulikowskiej za tom poezji pt. „Hejt i inne bangery”
Wydawnictwo Korporacja Ha!art w Krakowie.

Ponadto Kapituła postanowiła wyróżnić:

Michała Domagalskiego z Poznania za tom poezji pt. „Poza sezonem
Wydawca: Biuro Literackie w Stroniu Śląskim.

podpisy:

Jerzy Beniamin Zimny

Zbigniew Gordziej

Karol Samsel

Rafał Różewicz

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz