Darłowski Ośrodek Kultury zaprasza

 

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O TRZOS KRÓLA ERYKA”

Organizator
Organizatorem konkursu jest Darłowski Ośrodek Kultury.

Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które ukończyły 16 lat.

Opis
Na konkurs należy przesłać 3 wiersze o dowolnej tematyce. Do zestawu można dołączyć jeden wiersz o Darłowie lub o tematyce morskiej.

Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Wiersze wydrukowane w 4 egz. należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody

• Nagroda główna: „Trzos Króla Eryka” oraz 500 zł

Wyróżnienia:
• I stopnia: 400 zł
• II stopnia: 300 zł
• III stopnia: 200 zł

• Nagroda specjalna za utwór o Darłowie lub wiersz o tematyce morskiej.

Termin
Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2020 r.

 

REGULAMIN IX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„O TRZOS KRÓLA ERYKA”

Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda ogłasza
IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki
„O Trzos Króla Eryka”.
Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy, piszący w języku polskim, którzy ukończyli 16 lat.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 3 wierszy własnego autorstwa, o dowolnej tematyce oraz (nieobowiązkowo) 1 wiersza o Darłowie lub tematyce morskiej. Wszystkie wiersze w 4 zestawach, w formie wydruku na papierze, w formacie A4,
przysłać do dnia 15 kwietnia 2020 r. na adres:
Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda
ul. Morska 56
76 – 150 Darłowo
Na kopercie umieścić dopisek: „Konkurs Poetycki”
Nadesłane na konkurs wiersze należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Wiersze i koperty podpisane nazwiskiem będą dyskwalifikowane.
W osobnej, załączonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić nazwisko i imię autora, adres, numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail, wiek oraz krótką notkę o sobie.
Nadesłane na konkurs wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.
Organizator nie zwraca otrzymanych tekstów i zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w tomiku pokonkursowym, w Internecie lub w prasie bez zgody autorów i honorarium.
Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez Organizatora.
Przewiduje się następujący podział nagród:
Nagroda Główna – „Trzos Króla Eryka” oraz 500 zł
Trzy wyróżnienia:
I Stopnia – 400 zł
II Stopnia – 300 zł
III Stopnia – 200 zł
Nagroda Specjalna za utwór o Darłowie lub tematyce morskiej.
W razie sytuacji nieprzewidzianych, Jury upoważnione będzie do innego podziału nagród.
O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Informacja o wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie Darłowskiego Ośrodka Kultury w Darłowie www.dokdarlowo.pl
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w maju 2020 r. w Darłowie
Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.
Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
Organizator zapewnia udział w biesiadzie poetyckiej i nocleg.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Informacje o Konkursie udzielane są pod numerami tel. 509 385 718 oraz 667 141 750

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz