„Iłła” patronką debiutantów

 

NAGRODA im. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY
OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA NAJLEPSZY KSIĄŻKOWY DEBIUT ROKU 2017

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich ogłasza

Konkurs o Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku 2017.

Konkurs od ponad 40 lat promuje miasto Poznań w kraju i poza jego granicami.
Inspiruje ludzi młodych do rozwijania artystycznej pasji ,
zdolności i możliwości poetyckiej wypowiedzi.
Popularyzuje twórczość Patronki Nagrody – Kazimiery Iłłakowiczówny.
Była ona jedną z najważniejszych poetek polskich.
Z Poznaniem związała swoje życie, a wiele lat z poznańskim oddziałem ZLP.

Serdecznie zapraszamy

wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze,
osoby reprezentujące instytucje kulturalne i media o charakterze literackim

do nadsyłania

zauważonych, interesujących debiutów poetyckich – książek, wydanych w 2017 roku.


Regulamin konkursu


• Tomy poetyckie mogą zgłaszać wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze,
osoby, reprezentujące instytucje kultury i media i charakterze literackim.


• Książki autorów, pisane w języku polskim, wydane w 2017 roku,
należy wysłać na adres Organizatora Konkursu
w 3 egzemplarzach, z podaniem adresu, e-maila, nr telefonu autora.


• Termin nadsyłania tomów poetyckich – 31.12.2017.
(decyduje data stempla pocztowego).


• Nadesłanie książek jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i stanowi deklarację,
że autor nigdy wcześniej nie wydał żadnej książki
noszącej cechy poetyckiego debiutu (z numerem ISBN).


• Nadesłane książki oceni Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.


• Oficjalne ogłoszenie nazwiska Laureata i wręczenie Nagrody nastąpi w I kwartale 2018.


• Laureat zostanie powiadomiony o dokładnym terminie i miejscu wręczenia Nagrody.


• Wiersze z nagrodzonego tomu poetyckiego zostaną zaprezentowane na witrynie
poznańskiego oddziału Związku Literatów Polskich – www.zlp.poznan.pl


• Organizator nie zwraca książek, nadesłanych na konkurs.


Adres Organizatora Konkursu:

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

ul. Piekary 17 / 907

61 – 823 Poznań

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz