Przypomnienie o konkursie

I Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

im. Eugeniusza Paukszty

na tom prozy (opowiadania, nowele, powieść)


Zarząd Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu,

ogłasza konkurs adresowany do wszystkich twórców zrzeszonych i niezrzeszonych.

Celem konkursu jest pozyskanie wartościowych książek o tematyce społeczno-obyczajowej w okresie zachodzących przemian politycznych i gospodarczych w kraju.

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych; warunek konieczny – ukończone osiemnaście lat.

Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę.

Prace nigdzie dotąd niepublikowane – opowiadania, nowela, esej – maksymalnie do 30 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach, także nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem należy przysłać do dnia 30 września 2017 r.

na adres:

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

ul. Piekary 17 pok. 907

61- 823 Poznań

W zaklejonej kopercie, oznaczonej godłem, należy dołączyć swoje dane osobowe, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Wymagane jest też oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 7 listopada 2017r. w Sali Lubrańskiego UAM w Poznaniu, podczas 40. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego.

Nagrodą główną będzie pamiątkowa statuetka oraz nagrody pieniężne dla zwycięzcy i wyróżnionych. Wyróżnione prace zostaną wydane w formie książkowej w terminie do końca października 2018, z promocją podczas 41. Listopada Poetyckiego w 2018 roku.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 795 405 688

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz