ReWiry nr 2/5/2021

W piątym numerze ReWirów:

________________________

POEZJA – Elżbieta Ewa Podleśna, Jerzy Beniamin Zimny, blok wierszy Pawła Kubiaka, Iza Kalicka, Andrzej Sikorski, Elżbieta Tylenda, Dagmara Kacperowska. W Galerii ReWirów powrót Hanny Kacewicz-Sygidus, znanej poznańskiej poetki, oraz w serii Poetyckich Meteorów, przypomnienie sylwetki Dagmary Zimnej, debiutantki w 1991 r.

PROZA – Urszula M. Benka, opowiadania: Moja Gladys, Lilia, Żwir. Maria M. M. Pocgaj, Między wierszami: Poetą być…, Michał Piętniewicz, Gadający Olbrzym, Jerzy B. Zimny, Gry Wstępne (5)

RECENZJE – Robert Rudiak, Poetycka historia Wolsztyna, Z. Grabowska-Andrijew, Od słowa do słowa a urodziła się…Lala J. Dehnela.

SZKICE – Jerzy B. Zimny, Szkoła ślusarska, Marian Golka, Przypadki podróżne (3), Karol Samsel, Idealizm śpiącego, Andrzej Haegenbarth, Portrety i rozety, Paweł Kuszczyński, Poetycka głębia, twórczość Pawła Kubiaka, Zofia Grabowska-Andrijew, Czas bohater czarownego planu, Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna, Irena Kaczmarczyk, Z Witkacym i Malinowskim na Cejlon. Aliny Kręcisz, Anna Andrych, Wyjęta z granic cienia (sylwetka Zdzisławy Kaczmarek), Jacob Bohme, Auroras w przekładzie Andrzeja Pańty, Jerzy B. Zimny, Powrót z Ziemi Obiecanej, twórczość Elżbiety Tylendy, Maria M. Pocgaj, Wiersze w kolorze sepii, Floriana Jernasa, Zbigniew Gordziej, Bez asekuracji- Poezja a nauka – grzech zaniechania, Dariusz Pawlicki, Przeciw nie-sztuce.

WSPOMNIENIA– Cz. M. Szczepaniak – E Ciołek, P. Gintrowski, Z. Kałużyński, Z. Zapasiewicz, A. Asnyk, Jerzy Beniamin Zimny, autor nieznany: Jak Palony kochał Czeszki, Michał, Piętniewicz, Ganiający Olbrzym.

HISTORIA – Konrad Świtek, Nasz dyrektor, sylwetka wieloletniego dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

ODKRYWANIE ARCHIWUM – Debiut po 43 latach, Eutychiusz Jaśkiewicz, Listy Babińskiego z 1983 roku, dotyczące jego kontaktów z wydawnictwem i cenzorami.

POEZJA NA ŚWIECIE – Wasyl Hołoborodko, wiersze znanego poety ukraińskiego w znakomitym przekładzie Anety Kamińskiej.

FELIETONY– .Michał Piętniewicz, Felieton osobisty, .Cz.M.Szczepaniak, Krzywym okiem, Notabene, Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska,Trzecie Oko Pani Eguckiej – Cirkulus Vitiosus

DZIENNIKI – Karol Samsel, Z notesu (2016-2018)

ALBUM ReWirów – Piotr Stasik, foto-grafiki: Ewa I, Ewa II, Ewa III

 

admin