Kolejny debiut z Bibliotece ReWirów

To już drugi debiut poetycki wydany w naszej oficynie wydawniczej Biblioteka ReWirów.Redaktorem tomu jest Jerzy Grupiński, opracowanie graficzne książki wykonał sam autor.  Skład techniczny Krzysztof Ratajczak. Portret autora na drugiej stroinie okładki wykonała Karolina Matuszewska.

W posłowiu Jerzy Grupiński pisze: /…/ Stwórcze wymiary miłości buduje poetycki, odwieczny zestaw motywów : sen, fala, noc, motyl, księżyc, lustro, rzeka, ptak… Szymona Ratajczak potrafi jednak zapisać te słowa w sposób świeży, ujmujący. Wyrazy odzyskują swą barwę, temperaturę, ekspresję. Znów w nie wierzymy, ufamy słowom poety, dzielimy z nim wysokie loty pod miłosnym nieboskłonem.

Teksty Szymona Ratajczaka zaskakują  zmiennym tokiem narracji, elementami akcji, dialogu, poczuciem humoru i dystansu… Jak w wierszu pod tytułem „Koloseum” , w którym śmierć, miłość i ocalenie…

                                                       Koloseum

                                                       Na spacerze jemy maliny

                                                       wyglądają jak małe serca

                                                       na dłoniach krew

                                                       i całujesz mnie nagle

                                                       jak gladiatora

                                                       który miał szczęście 

W planie wydawniczym na przyszły rok, przewidujemy wydać dwa kolejne tomy debiutanckie. W Kole Młodych jest kilkoro utalentowanych piszących poezję, prozę a nawet dramat. Więcej informacji na temat debiutów opublikujemy na początku przyszłego roku.

Gratulujemy Szymonowi ciekawego debiutu. 

  JBZ