Nowy tomik poetycki Jolanty Karasińskiej

 

(otwórz)

Autor okładki, zdjęcia autorki i prac graficznych: Andrzej  Haegenbarth

Wydawca: ZAPOL, Szczecin, ul Piastów

Opracowanie graficzne i skład: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna
stron 64

 (otwórz)

 

admin