Pożegnanie dr Mariana Króla

pożegnanie koleżanki

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich żegna wieloletniego prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, dra Mariana Króla (1939-2024). Nasza współpraca z Towarzystwem układała się dobrze, jak przystało na ludzi, którym bliska była i jest idea tradycji wielkopolskiego pozytywizmu oraz pracy organicznej.

Zachowamy o Tobie głęboką pamięć!  

 Zarząd ZLP OP