Poetycka egida /5/

Józef Baran

 

PIOSENKA Z PRZEDNIEJ LINII FRONTU

 

to że zwycięży

w końcu dobro

wiemy to wszyscy

 

po nocy

słońce radosne wstaje

lecz nie dla wszystkich

 

 kto zginął

wiecznie będzie ginął

po mrocznej stronie

 

 poległy bitwę

na zawsze przegrał

w ciemnościach tonie

 

z płonącym światem

z krzyku granatem

w ustach zamarłych

bez salw zwycięskich

krzyży oficerskich

epoletów sławy

choć wojska jego

w proch wroga starły

wojnę wygrały

 

choć odtrąbiono

jego trumfy

na polu chwały

 

 i o nim właśnie

ostatnie słowo

historia wieszczy

 

on o tym nic nie wie

że jest bohaterem

choć wiedzą to wszyscy

                  10 marca 2022