Konkurs poetycki im. Marii Ewy Aulich w Wieluniu

 23 kwietnia 2022 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu w trakcie gali podsumowane zostały wyniki  pierwszej edycji nowego konkursu poetyckiego im. Marii Ewy Aulich ogłoszonego w lutym  br. apelem do polonistów i bibliotekarzy oraz plakatem. Konkurs powstał  z inicjatywy nieformalnego Grona Przyjaciół Majki ( tak ją nazywaliśmy) które postanowiło zachować i przekazać młodemu pokoleniu pamięć o poetce, dziennikarce, pedagogu, redaktorce wielu  tomików poetyckich piszących nauczycieli a nade wszystko o Człowieku przejętym losem innych, gotowym zawsze służyć pomocą potrzebującym.                                                                                                                                          Była Wielunianką i choć większość życia spędziła w Warszawie, uczuciowo zawsze związana była z Wieluniem, który odwiedzała do śmierci w 2018 r. Jej poetycki debiut ma tytuł „Moja wierzba wieluńska”, a Wieluń był dla niej zawsze miejscem, w którym spotykała się z „duchem domu naszego urodzenia” jak pokazuje jej „Raport z wizyty w Wieluniu” składany zmarłej siostrze. Było więc jasne, że konkurs należy zlokalizować w Wieluniu. Pomysł ten trafił i na życzliwość władz Wielunia  (patronat Burmistrza) oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki  Publicznej w Wieluniu, której dyrektorka Iwona Podeszwa z sercem podjęła wyzwanie udzielenia lokalu i organizacyjnej pomocy, tym samym zapisując się do naszego Grona Przyjaciół poetki. Lokalizacja konkursu nie tylko zobowiązuje, także nobilituje miasto i bibliotekę. Odzew na rozesłane informacje i plakat prezentujący główną nagrodę –  rower – ufundowany przez Zasada Bikes Wieluń – ze względu na krótki termin – przeszedł oczekiwania. Zgłoszono 64 zestawy wierszy z całej Polski od morza do gór, z zachodu do wschodu, od dużych miast popularyzujących poezję jak Gdynia do miasteczek jak Margonin, z którego przecież pochodzi wspaniała poetka Krystyna Miłobęcka, również pedagog.                                                                                                                                    

Nagrodę głowną otrzymała Martyna Różańska godło „SAUDADE” i to ona na zdjęciu odbiera rower, który pan Zasada gentelmeńsko dostarczy pod wskazany adres, by nie musiała rowerem powracać do domu.  Nagrodę im. Marii Ewy Aulich ufundowaną przez Grono Przyjaciół otrzymała Dominika Podgórska godło „śliwie” a nagrodę rzeczową Okręgu Lubuskiego ZNP wyróżniony Wojciech Żukowski godło „Żuczek” .  Ponadto jury konkursu wyróżniło 17 uczestników konkursu. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione teksty znalazły się  w okolicznościowej publikacji Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, którą otrzymali wszyscy uczestnicy i goście gali. Z zaprezentowanych przez uczestników wierszy wyłania się obraz trudnej aktualnej rzeczywistości, niepokój pokolenia o przyszłość własną i świata oraz sprzeczny z normalnością lecz wymuszony poczuciem zagrożenia brak beztroski i radości.                                                                                                        

Spotkanie na i po uroczystości stworzyło młodym  poetom okazje do nawiązania znajomości oraz kontaktów , także z poetami spośród inicjatorów i organizatorów zdarzenia w celu pozyskania konsultantów swej dalszej twórczości. Pełniejsza relacja z tekstami nagrodzonych ukaże się w kwartalniku ReWiry wydawanym przez Zarząd Oddziału ZLP w Poznaniu, bo choć pisząca tę relację na zbiorowym zdjęciu skutecznie zasłonięta przez przystojnego kolegę obecna jest tylko jednym okiem, to – trawestując Mistrza – jednak tam byłam, w gali uczestniczyłam, kawę mocną piłam a com widziała i słyszała w druku umieściłam.

Zofia Grabowska-Andrijew